Centrum ZitStil vzw informeert, vormt, traint, ondersteunt en onderneemt maatschappelijke actie om iedereen die met ADHD te maken krijgt, vooruit te helpen in het leven. Zo willen we het sociaal isolement doorbreken, deelname in de samenleving vergroten en personen met ADHD de kansen geven die zij verdienen.
We zetten ons ook in om de stem van jongeren en volwassenen met ADHD, ouders van kinderen met ADHD en hun familie en vrienden te versterken zodat deze luid en duidelijk aankomt bij de beleidsvoerders. Samen zorgen we ervoor dat iedereen de steunt krijgt die hij of zij nodig heeft en dat we vooruitgang blijven boeken.
Ben je bereid om een deel van je tijd en je kennis/vaardigheden in te zetten voor deze uitdaging en mee te werken aan de vernieuwing van de raad van bestuur ? Stel dan jouw kandidatuur.

Als bestuurder

• woon je maximaal zes vergaderingen per jaar bij (’s avonds)
• leg je tijdens deze vergaderingen mee de focus op de strategische uitdagingen en de algemene organisatie van de vzw
• bereid je mee de algemene vergaderingen voor van de vzw (tweemaal per jaar)
• draag je bij aan de doelstellingen van de organisatie en haar voortdurende vernieuwing
• draag je bij om maatschappelijke impact te creëren
• ben je een positief ingestelde sparring partner van de directie
• oefen je een (onbezoldigd) hernieuwbaar mandaat uit van 4 jaar.

Wij kijken uit naar personen met

• maatschappelijk engagement als rode draad
• kennis van, affiniteit en/of ervaring met de ADHD-problematiek kan een pluspunt zijn
• affiniteit met het brede veld van sociaal-cultureel werk en/of bereidheid om in die kennis te investeren
• bijkomende competenties zijn een pluspunt, bv.

o kennis van financierings- en subsidiemechanismen in het sociaal-cultureel werk en/of de gezondheids- en welzijnssector
o management- of bestuurservaring in andere gelijkaardige organisaties
o gevoeligheid voor de evoluties in de externe omgeving en strategische visie om hierop in te spelen
o juridische kennis inzake vzw’s
o …

Geïnteresseerd ? Stuur dan een mail naar Jan De Kesel (jan.de.kesel@outlook.com), voorzitter van de raad van bestuur,  met een motivatie en een beknopt overzicht van je cv.