Print deze pagina Print deze pagina

Hallo!

Sinds enkele jaren grijpt men ook in Vlaanderen de kans om op 10 oktober aandacht te vragen voor onze geestelijke gezondheid. En terecht, want het is een thema waar nog wel wat taboes over bestaan. Ook als het over ADHD gaat.

Met de actie ‘Hoofdzaak 10-10 – Samen Veerkrachtig’ wil de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) duidelijk maken dat geestelijke gezondheid zich niet enkel in het hoofd afspeelt maar dat de hele samenleving een ondersteunende verantwoordelijk heeft. Het is een oproep om er samen voor te zorgen dat mensen met psychische problemen een zo normaal mogelijk leven kunnen lijden. Dat betekent dat we met z’n allen moeten werken om uitsluiting en vooroordelen te voorkomen.

Hoofdzaak 10-10 Samen veerkrachtig

Een boodschap waar centrum ZitStil volledig achter staat! Want ook mensen met ADHD komen nog wel eens in contact met schuine opmerkingen en vreemde blikken. ‘Bij mijn kind zou het niet waar zijn’ of ‘Pillen slikken? Dat zal wel verslavend zijn!’…

Komt het bekend voor?

Bij ADHD denken we niet direct aan uitsluiting, maar als we er even bij stilstaan, dan vinden we allen wel voorbeelden uit het dagelijks leven waaruit blijkt dat ADHD zich wel degelijk laat voelen. Misschien ben je vol goeie moed en met veel motivatie aan die zware studierichting begonnen maar kreeg je de stapels boeken niet geblokt? Of zaten de fuiven er voor iets tussen? 🙂

Misschien had je het moeilijk om te solliciteren omdat je op je CV vermeldde dat je ADHD hebt ondanks dat je via verschillende cursussen een echt organisatietalent hebt ontwikkeld? Nog steeds vooroordelen op de arbeidsmarkt? Of krijg je nog steeds afkeurende blikken wanneer je vertelt dat je kind medicatie neemt voor zijn of haar ADHD? Weten ze dan nog steeds niet dat medicatie slechts een hulpmiddel is in een breder en weloverwogen zorgplan?

Je voelt het wel aan, we zijn er van overtuigd dat we de samenleving moeten blijven inspireren om met een open blik te kijken naar ADHD én ook naar andere thema’s binnen de geestelijke gezondheid.

We steunen ‘Hoofdzaak 10-10’ dan ook actief. Op 10 oktober 2015 om 10 na 10 doen we mee aan hun ‘Thunderclap’. Dat is een actie om met z’n allen op exact hetzelfde moment dezelfde boodschap te verspreiden via sociale media. Zo helpen we graag om de boodschap van ‘Samen Veerkrachtig’ mee op de kaart te zetten.

Wil je ook zelf je schouders onder deze actie zetten? Meer informatie over de Thunderclap én de actie ‘Hoofd-zaak 10-10’ vind je hier!

Groeten!

Ria handtekening

blog riavdh