Print deze pagina Print deze pagina

Op vrijdag 16 mei start de Week van de Opvoeding in Vlaanderen en Brussel. Dat vind ik elk jaar weer grappig. Een week van de opvoeding. Net alsof we onze kinderen maar een weekje opvoeden!

Het thema dit jaar is ‘Opvoeden in beweging’ en gaat over opvoeden met een gezonde levensstijl. Dat vinden we wel een geschikt thema. Als meer ouders en kinderen op zoek gaan naar hoe ze sport kunnen inpassen in de gezinsactiviteiten, dan heeft ‘de week’ zijn doel al bereikt. Want ook wij zijn voorstander van meer gezonde beweging. Het thema geeft ook mee dat opvoeding geen vaststaand gegeven is. En dat de wijze waarop men opvoedt verschilt volgens cultuur en leeftijd. En daar willen wij dan graag de eigenheid van de opvoeding van een kind met ADHD aan toevoegen.

Die eigenheid en een specifieke  aanpak is soms ook nodig bij het sporten in groepsverband. Kinderen met ADHD dragen zoals andere kinderen met hun eigen unieke persoonlijkheid bij tot een leuke groep. Toch zijn er bij hen een aantal zaken die moeilijker kunnen lopen. De aandachtsproblemen bij kinderen met ADHD kunnen ervoor zorgen dat ze niet altijd opvangen of horen wat er van hen verwacht wordt.  Bijvoorbeeld: ze hebben de speluitleg niet volledig gehoord en volgen daardoor niet helemaal de regels van het spel. Aan het einde van een spelnamiddag of een training is hun aandacht opgebruikt, waardoor spelen of oefeningen niet (meer) worden uitgevoerd zoals zou moeten. Materiaal dat nodig is voor de training of het spel zijn ze thuis vergeten of het blijft liggen na de activiteit. Dat gebeurt bij hen vaker dan bij andere kinderen.

Kinderen met ADHD kunnen ook heel enthousiast zijn, wat aanstekelijk werkt voor de groepssfeer. Zij hebben vaak nog energie wanneer anderen moe beginnen te worden. Bij heel veel kinderen met ADHD heerst er ook een groot rechtvaardigheidsgevoel. Wanneer de scheidsrechter bijvoorbeeld iemand in hun ogen onterecht bestraft, zullen zij vaak opkomen voor degene die in hun ogen benadeeld wordt. Als je hun interesse wekt, kunnen zij volledig opgaan in een sport of spel en er volledig voor gaan.

Er bestaan geen sporten of hobby’s die beter zouden zijn voor kinderen met ADHD. Belangrijk is om bij de keuze van een jeugd- of sportclub te kijken naar de sterktes en zwaktes van je kind en op basis daarvan te beslissen welke sport of hobby en welke club geschikt zou kunnen zijn. Hou bij het maken van je keuze rekening met de interesses van je kind. Voor iets wat je kind leuk vindt of goed kan, zal het meer gemotiveerd zijn. Zeker bij ADHD geldt: hoe groter de motivatie, hoe hoger de concentratie.

nformeer de monitoren over de noden van je kind. Wees niet te bang voor negatieve reacties. Monitoren zijn vaak blij met de informatie die ze van ouders krijgen en met de tips die ze meekrijgen over wat werkt bij hun kind en wat niet. Wanneer monitoren van in het begin al rekening kunnen houden met enkele aandachtspunten, kunnen misschien al een aantal moeilijke situaties voorkomen worden.

Heb je nood aan meer tips? Centrum Zitstil organiseert een workshop over specifiek over dit thema: Praten over je kind met ADHD bij je sportclub.

 

Ria handtekening

 

blog riavdh