Print deze pagina Print deze pagina

Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat steeds meer Belgen op consultatie gaan bij een psychiater. In tien jaar tijd is het aantal raadplegingen verviervoudigd (van 87.000 naar 330.000).Psychiaters met een privépraktijk tekenden een verdubbeling op van 454.000 per jaar consultaties naar 1.193.000.

Al die extra bezoeken hebben ook gevolgen in de apotheek. De verkoop van bepaalde medicamenten die gerelateerd zijn met psychische aandoeningen zijn zelfs verzesvoudigd, ik kan dit bezwaarlijk ‘ goed nieuws’ vinden! Niet dat we de positieve effecten van sommige medicamenten ontkennen of willen minimaliseren, maar deze opvallende stijging kunnen we toch niet gewoon laten passeren.

Kunnen we uit deze sterke stijging besluiten dat het niet zo bijster goed gesteld is met de psychische gezondheid van de Belg? Misschien moeten we met zijn allen onze gelukslat minder hoog leggen? Of durven mensen ‘in tegenstelling tot vroeger’ nu wel spreken over hun ‘geestelijke ongezondheid’?

(Het is hoe dan ook een goede zaak dat men steeds vlotter de weg lijkt te vinden naar hulpverlening. Het taboe rond geestelijke en psychiatrische aandoeningen lijk stilaan af te nemen. Acties zoals de Te Gek!? Tour De France, waar een aantal BV’s samen met enkele personen die te maken hebben gehad met een psychiatrische aandoening een mythische col uit de Tour De France beklimmen om zo het taboe te doorbreken, helpen zeker.)

Een genuanceerd en juist antwoord op het waarom van de stijging van het medicatiegebruik vraagt onderzoek, nuance en onafhankelijkheid. Daar wil ik me dus ook niet over uitlaten.

Uit onze jarenlange ervaring weten we wel dat in de geestelijke gezondheidszorg psycho-educatie en training vaak de eerste voorwaarde is om tot een goede behandeling en begeleiding te komen, waar alle andere middelen en ook medicatie eventueel aan toegevoegd kunnen worden.

We stellen in centrum ZitStil vast dat zowel artsen en andere behandelaars, en ook sommige volwassenen en ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, gemakkelijker en steeds sneller naar geneesmiddelen overschakelen, in plaats van eerst in te zetten op begeleiding en therapeutische behandeling.

Daarom ook gaat onze bijzondere interesse naar het nieuwe regeerakkoord. Hoe zal Vlaanderen nieuwe accenten leggen in de preventieve gezondheidssector, in begeleiding en behandeling van mensen met een ontwikkelingsstoornis, de geestelijke gezondheidszorg.

Op sommige terreinen mag en moet er zelfs bespaard worden. Maar niet op het welzijn van mensen. Daar gaan we zoals altijd over waken.

Geniet van de zon!

 

Ria handtekening

 

blog riavdh