Print deze pagina Print deze pagina

Van 27 februari tot 6 maart 2016 is het vrijwilligersweek! Ook centrum ZitStil heeft dan nog meer aandacht dan anders voor zijn vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is populair in Vlaanderen. Heel wat mensen zetten zich naast hun dagtaak in, voor  een vereniging of om iets of iemand te helpen.

Wikipedia geeft volgende definitie van vrijwilligerswerk:

  • Het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd
  • Zonder financiële vergoeding
  • In georganiseerd verband
  • Met een maatschappelijk doel en voor anderen, zowel individuen als groepen of voor de samenleving

Je vrijwillig voor iets inzetten heeft een belangrijke waarde in onze Vlaamse cultuur. Tot zo een 50 jaar geleden was het simpel: in ieder dorp was er een rijk verenigingsleven en het was vanzelfsprekend dat je je vanaf een bepaalde leeftijd in de vereniging van jouw keuze engageerde en verantwoordelijkheden opnam.

Je inzetten voor anderen, zonder dat daar meteen een beloning op volgt is een waarde die veel ouders willen meegeven aan hun kinderen. Ze moedigen hun kinderen aan om zich te engageren en iets te doen voor anderen zonder dat daar direct iets voor terugkomt. Waar ouders vandaag de dag ook aan denken: dat je vrijwilligerswerk gedaan hebt, geeft je ervaring en staat goed op je cv.

Bovendien is het leuk: je hebt sociaal contact met gelijkgestemden, je doet iets voor een ander, je kan zelf inplannen wanneer je er meer tijd voor kan vrijmaken  en het geeft je meestal een goed gevoel over jezelf.

In België doet ongeveer 13% van de bevolking aan vrijwilligerswerk. Het best vertegenwoordigd is de leeftijdsgroep van 20 tot 24 jaar en de groep 60 plussers. Dat komt omdat er heel veel 60 plussers zijn en ook omdat de leeftijdsgroep van 25 tot pakweg 55 jaar intens met gezin en carrière bezig is.

vrijwilligers

En centrum ZitStil? Wel ook wij kunnen een beroep doen op vrijwilligers. Onze regionale werking zou niet kunnen blijven bestaan zonder de inzet van jongvolwassenen, ouders, grootouders, leerkrachten, broers, zussen, tantes en nonkels, allemaal op hun eigen manier betrokken bij ADHD.

Zij ontvangen onze deelnemers op onze workshops en infoavonden en helpen de regiocoach met het installeren, inschrijven, beamer aansluiten. Daarnaast wordt beroep op hen gedaan als ervaringsdeskundigen en luisterend oor. Zij geven als het nodig is opbouwende kritiek om onze regionale werking nog beter te maken.

Het is waar: het is anders dan vroeger. Iedereen heeft het druk. Toch slagen we er in om regelmatig mensen te overtuigen om bij ons een engagement op te nemen. We zien vaak dat mensen die zich bij ons als vrijwilliger engageren dat ook nog op andere plaatsen doen. Of dat  zij voordien een intenser vrijwilligersengagement hadden.

En onze vrijwilligers engageren zich dan wel gratis, maar niet voor niets. Ze worden opgenomen in een warme kring van lotgenoten. Ze vinden steun bij elkaar. Ze ontmoeten op onze regioactiviteiten andere ouders, leerkrachten, mensen met ADHD: dat is boeiend en het is fijn om die mensen met een vriendelijk begripvol woord een hart onder de riem te steken.

Spreek op een regioactiviteit gerust één van onze vrijwilligers aan. Of vraag de regiocoach voor meer informatie als u geïnteresseerd bent. Op onze website vind je ook heel wat concrete informatie en contactgegevens.

Samen met onze vrijwilligers is centrum ZitStil al 35 jaar een baken van steun voor al wie bij ADHD betrokken is.

Vrijwilliger worden bij centrum ZitStil?