De werkgroep ADHD Westhoek start met het centrum ZitStil een werking ADHD op. Vanaf dit najaar kan u terecht op verschillende infoavonden en workshops opvoedingsondersteuning.

Klik hier voor een overzicht van de activiteiten van dit najaar in de regio Westhoek. Deze activiteiten worden georganiseerd met de steun van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap.