Taakomschrijving

  • Actief verkennen van hulpverleningslandschap ADHD
  • Schriftelijk of telefonisch contact opnemen met hulpverleners
  • Gegevens in bestaand doorverwijsbestand controleren en zo nodig aanpassen.

lees meer …