Het eerste wat ik van  Anke Van Oevelen las, voor ik haar ooit ontmoet had, was een enthousiaste reactie op mijn artikel Breindiversiteit. We zijn aan de praat geraakt. Zo kwam ik te weten dat ze in mijn eigenste dorp woont en dat we op verschillende terreinen eenzelfde doel en gedrevenheid hebben. Was heel fijn om te ontdekken en zo vonden we elkaar rond een aantal activiteiten, en hebben we een klein maar fijn vzwtje “Boechout Veerkrachtig” opgericht.

Ons uitgangspunt: een lokale gemeenschap kan en moet de verbondenheid tussen mensen aanmoedigen. Kan en moet iedereen laten groeien en het beste in mensen naar boven halen.

Want “De meeste mensen deugen” 🙂

En toeval bestaat dus echt niet en er komen twee dingen samen. Het Familieplatform geeft ondersteuning aan nieuwe en fijne projecten en initiatieven. Met hun steun en support organiseren Anke en ik de startavond  Boechout wordt een dorp met veel Kindertalentenfluisteraars.
(Een kindertalentenfluisteraar kijkt naar talenten, werkt aan een positief zelfbeeld, veerkracht en weerbaarheid bij kinderen en jongeren.)

Op 10 maart 2020, om 20u00 in zaal Vooruit in Boechout, brengt Luk Dewulf, pionier van het talent-denken een boeiende lezing over het belang van kijken naar talenten bij kinderen en jongeren, noodzakelijk voor hun ontwikkeling en een toekomst van geluk en veerkracht. De avond is de start van het  pilootproject  rond Kindertalentenfluisteraars.

Ja een start, want met de steun van de burgemeester en het lokaal bestuur, volgt vanaf september 2020 een driedaagse opleiding voor een kleinere groep van professionals in Boechout: begeleiders van de Buitenschoolse kinderopvang, de leerkrachten van kleuter- en lagere scholen, jeugdmonitoren en gemeentepersoneel die met gezinnen werken (later meer) . Na de opleiding zijn zij de eerste lichting Kindertalentenfluisteraars in Boechout.

En natuurlijk is het de bedoeling dat veel gemeenten het voorbeeld van Boechout volgen.

Misschien ben je geïnteresseerd in dit project en kom je de sfeer eens opsnuiven. Dat kan.

Schrijf je in via secretariaat@familieplatform.be en stort 10€ op rek BE50 0016 5463 7518 met mededeling: lezing Luk Dewulf + naam deelnemer

Wees welkom 🙂

Ria handtekening