De activiteiten die centrum ZitStil aanbiedt in het voorjaar van 2015 staan inmiddels enkele weken op onze website. Een handig overzicht van de infoavonden, psycho-educaties en en workshops kan je het makkelijkst via de regiokaart bekijken:

Er zijn ook weer een aantal nieuwe workshops en ook de infavond heeft een make-over gekregen:

Workshop: Hoe slecht is een slecht rapport?
Cijfers moeten op de juiste manier geïnterpreteerd worden. Een rapport zegt iets, maar niet alles . Hoe ga je om met een slecht rapport en tegenvallende resultaten? Met teleurstelling van ouders en kinderen? Is een slecht rapport iedere keer weer een drama? Of kan je er anders naar leren kijken? In deze workshop beantwoorden we deze vragen. Deze workshop wordt in al onze regio’s georganiseerd. Nadat u op inschrijven klikt, kan u de datum en locatie steeds kiezen.

Meer informatie over deze workshop

 

Workshop: Werken aan aandachtsproblemen van kinderen met AD(H)D
Wat het meeste opvalt aan kinderen met ADHD is hun drukke gedrag. Daardoor wordt al eens vergeten dat de ‘A’ in AD(H)D staat voor aandachtsproblemen. Aandachtsproblemen zorgen voor veel ergernissen in het dagelijkse leven bij ouders en leerkrachten. Door verlies aan focus worden taken niet afgewerkt. Saaie klussen worden zo lang mogelijk uitgesteld. Tien minuten nadat u uitvoerig hebt uitgelegd wat er vanavond op tafel komt, volgt opnieuw de vraag. Op deze workshop gaan we dieper in op ‘aandachtsproblemen’ en de mogelijke gevolgen in het leven van alledag. Deze workshop wordt in al onze regio’s georganiseerd. Nadat u op inschrijven klikt, kan u de datum en locatie steeds kiezen.

 Meer informatie over deze workshop

 

Workshop: Omgaan met boosheid en woede bij kinderen met ADHD
In deze workshop gaan we in op de soms moeilijke combinatie tussen ADHD en het omgaan met emoties, meer bepaald de emotie boosheid. We staan stil bij mogelijke oorzaken van het moeilijk reguleren van hun emoties en hoe het is als ouder om daarmee om te gaan. Nadien gaan we in op jullie ervaringen wat betreft het aanpakken van deze uitbarstingen en bekijken we hoe je als ouder je kind kunt helpen op momenten waarop ze de controle verliezen en hoe je die momenten kunt voorkomen. Deze workshop wordt in al onze regio’s georganiseerd. Nadat u op inschrijven klikt, kan u de datum en locatie steeds kiezen.

Meer informatie over deze workshop

 

Infoavond ADHD: Leven in een andere versnelling
Onze infoavond werd in een nieuw kleedje gestoken, zo blijft deze up to date met de nieuwste informatie en laatste inzichten. ADHD is al lang geen onbekende meer. Velen hebben er wel eens van gehoord en hebben er een mening over. Maar wat is ADHD nu echt? Zijn kinderen met ADHD niet gewoon stout? En wat doe je als ouder of leerkracht als je met een kind met ADHD geconfronteerd wordt? Hoe ga je als ouder, leerkracht, opvoeder of betrokkene om met kinderen die onaandachtig en impulsief zijn? Op deze avond krijgt u degelijke informatie over ADHD, informatie over de oorzaken, de prevalentie en bijkomende problemen. Deze infoavond wordt in al onze regio’s georganiseerd. Nadat u op inschrijven klikt, kan u de datum en locatie steeds kiezen.

Meer informatie over deze infoavond