Het lijkt evident dat je als (naaste) familie betrokken wordt bij de behandeling van je kind of partner, maar in praktijk blijkt dit niet evident. Hoewel zeker in de geestelijke gezondheidszorg meer wordt ingezet op ambulante hulpverlening, is dialoog en samenwerking tussen zorgverlener, cliënt en familie nog al te vaak erg beperkt. Nochtans is de kans op een duurzaam herstel veel groter wanneer de cliënt op de juiste manier wordt ondersteund, zowel thuis, op school of in de werksituatie.

Ook bij kinderen met ADHD is de trialoog belangrijk. Er loopt vandaag de dag nog heel wat mis wat betreft de communicatie tussen zorgverlener, cliënt en familie. Gelukkig evolueren de inzichten, en zien we de dag van vandaag heel wat good practices. Hoog tijd om die te delen.

Samenwerking is een essentiële voorwaarde voor een succesvolle ondersteuning van kinderen en jongeren met ADHD. Daarom organiseren wij hierover op 6 december 2019 een symposium met de titel: van dialoog naar trialoog.

Specialisten brengen de laatste wetenschappelijke inzichten en illustreren deze met tal van good practices. Deelnemers leren dat elke vorm van ondersteuning en behandeling veel meer kans op slagen heeft wanneer drie partijen vanuit een gelijkwaardige positie en vanuit hun specifieke rol samenwerken. Mogelijkheden en valkuilen, tools en hefbomen worden aangereikt om deze samenwerking optimaal uit te bouwen.

Heeft een van je kinderen ADHD? Kom je als hulpverlener in contact met kinderen of jongeren met ADHD? Schrijf je dan nog snel in voor het symposium via de website van ZitStil. Ouders die zich inschrijven hebben bovendien recht op een gratis wegwijsgesprek, waar je extra handvaten krijgt om je eigen trialoog te versterken.

Ria handtekening