De eerste stap : inpakken

Hoe maken we deze vervelende taak efficiënter en aangenamer?

  • Als voorbereiding op je trip kan je werken met een checklist. Begin daar al enkele weken op voorhand mee. Telkens als er dingen te binnen schieten kan je die aanvullen op je lijst. Dit maakt het allemaal minder stresserend om op het laatste nippertje nog zaken te moeten kopen, zoeken, wassen enz. Want wie kent dit niet?
  • Voor degenen die met het vliegtuig reizen kan een apart mapje met de reisdocumenten veel zoekwerk en frustraties voorkomen. Ook extra kopies van je reisdocumenten kunnen wonderen doen. Steek deze dan op een andere plaats dan je originele documenten.

 

De tweede stap : op weg

Lange ritten vragen net alles waar kinderen met ADHD het zo moeilijk mee hebben: stilzitten, rustig blijven, zichzelf bezig houden enz. Hoe kunnen we hen daarbij helpen zodat we onze bestemming bereiken?

  •  Zorg voor een bezigheid. Een kind dat zich verveeld begint al gauw te zeuren (‘hoe lang nog’) of te kibbelen (‘zeg, je bil komt tegen de mijne!Mama, broer komt over de streep!’). Voorzie dus voldoende speeltjes, spelletjes, luisterverhaaltjes, gezamenlijke activiteiten (bv ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’). Denk daarbij aan de interesses van je kind. Wat zou hij zelf graag meenemen voor onderweg?
  • Geef hen iets om naar uit te kijken. Als je met de auto bent kan je zelf bepalen wanneer en waar je stopt. Leg voordien een schema vast met de uren waarop jullie zullen stoppen (probeer niet langer dan 2 uur) en voorzie bij elke stop iets leuks voor de kinderen waarnaar ze kunnen uitkijken. Bijvoorbeeld een ijsje, een speeltuin, een zelfgemaakt bewegingsspelletje enz. Op die manier wordt de rit in kleine stukjes gedeeld en voor kinderen met ADHD is de opgave van ‘urenlang stilzitten’ meer haalbaar. Bovendien vormt het een beloning voor de reeds geleverde prestatie, namelijk rustig blijven in de auto.

 

De derde stap: het verblijf

  • Probeer ook tijdens de vakantie zelf voor voldoende voorspelbaarheid te zorgen aan de hand van structuur (vb. dagschema) en routines. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid en rust. Programmeer daarbij niet alles, laat ook ruimte voor vrije momenten of creatieve ideeën.
  • Bespreek op voorhand wat kan en wat niet. Als ouder heb je ook recht op voldoende ontspanning en tijd voor jezelf. Geef je kind dan soms ook alternatieven na bijvoorbeeld een uur samen te ploeteren in het zwembad. Wat kan je kind bijvoorbeeld doen tot je je spannende hoofdstuk hebt uitgelezen?
  • Heb oog voor wat goed gaat. Geniet van het gezellig samen zijn, van de kwaliteiten van elk lid van je gezin en geef daarover een complimentje.

 

De vierde stap = RELAXEN

  • Ontspan en geniet van elkaar

 

We hopen dat we jullie hierbij alvast op weg hebben kunnen helpen en wensen jullie allemaal een welverdiende en deugddoende vakantie toe. En denk eraan… maak ook voldoende quality-time vrij voor jezelf!