Print deze pagina Print deze pagina

Centrum ZitStil organiseert infoavonden over ADHD waarin ook de werking van medicatie voor ADHD wordt uitgelegd. Blijkbaar hebben geneeskundestudenten er baat bij om deze infoavonden te volgen want niet minder dan 1 op 9 van de geneeskundestudenten heeft al Rilatine genomen in de hoop de concentratie te verhogen en dat is niet zonder gevaren.

11,1% is een hallucinant aantal. Want oudere onderzoeken die we in ons media-archief terugvonden, spraken van vier tot vijf procent. Het stijgend aantal studenten dat deze medicatie neemt zonder voorschrift is dus een zorgwekkende evolutie. We komen graag naar universiteiten en hogescholen toe om de werking en valkuilen van deze medicatie duidelijk te maken.

 

Ook onderzoekers pleiten voor een preventiecampagne. ‘We merken dat de populatie studenten die het meest dergelijke middelen gebruikt ofwel last heeft van faalangst ofwel van uitstelgedrag. We moeten ons dus in eerste instantie richten tot ondersteuningdiensten die studenten kunnen helpen bij deze problemen’, zegt onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen Edwin Wouters. En daar staan we volledig achter. Centrum ZitStil staat ter beschikking voor ondersteuning en kennis ter zake.

Een andere groep studenten die Rilatine neemt, gelooft ook echt dat ze ADHD hebben, klinkt het. ‘Ofwel kregen ze geen diagnose en dan moeten ze een arts bezoeken om dat uit te klaren, ofwel hebben hun symptomen een andere oorzaak en dat moet dan ook onderzocht worden.’ De oorzaak kan ook liggen aan het te laat beginnen voorbereiden van de examens natuurlijk! Student bent je het hele jaar en niet enkel tijdens de examenperiodes 🙂

Dat de behandeling met Methylfenidaat niet zonder gevaren is, gaven we al eerder aan. En dat blijkt ook uit dit nieuwe onderzoek. Want waar 53,2 procent zegt positieve effecten te ervaren, klaagt 56,8 procent over bijwerkingen zoals slaapproblemen, een verminderde eetlust en zelfs hartkloppingen. 10 procent neemt ook nog eens slaappillen. De studenten geven aan de medicatie vooral via vrienden of kennissen uit het studentenmilieu te krijgen.

 

Ria handtekening

blog riavdh

 

 

 

Bewaren