medicatieDit is het eerste artikel in de nieuwsreeks ‘ADHD en medicatie’. Op 18 april 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de formele bevestiging van de erkenning van  Equasym XR, een variant van methylfenidaat hydrochloride in de lijst van terugbetaalbare medicamenten voor de behandeling van ADHD.Dat betekent dat naast Novartis nu ook Shire een terugbetaalbaar medicament op de markt brengt voor de behandeling van ADHD

Voor de medicamenteuze behandeling van ADHD wordt methylfenidaat, hydrochloride aanbevolen. Tot nu werd enkel Rilatine (10mg)  en Rilatine MR (20 en 30 mg) door het RIZIV terugbetaald. Bij Rilatine wordt de werkbare stof direct afgegeven. Bij Rilatine MR wordt de stof gereguleerd afgegeven. Equasym XR komt op de lijst van terugbetaalbare medicamenten met dosissen van 10, 20 of 30 mg. Hierbij wordt de werkbare stof voor 30% van de dosis direct afgegeven en 70% vertraagd. Dit is bedoeld om de behandelingsrespons te handhaven over een langere periode. Daardoor kunnen de therapeutische plasmaspiegels de schooldag overbruggen (ongeveer 8 uur). In die zin kan Equasym XR de 10mg methylfenydaat hyrdrochloride met onmiddelijke afgifte bij het ontbijt en 10mg bij lunch vervangen.

Terugbetaling van Equasym XR onder strikte voorwaarden!

De terugbetaling is enkel mogelijk indien de specialiteit wordt toegediend bij kinderen en jongeren vanaf 6 jaar tot en met 17 jaar in het kader van de behandeling van ADHD en indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • de diagnose werd gesteld volgens strikte diagnostische criteria (DSM V, ICD-10)
  • de diagnose werd gesteld door een (kinder)-neuroloog, (kinder)-psychiater of een geneesheer-specialist met verworven erkenning in de pediatrische neurologie
  • de symptomen kunnen niet voldoende gecontroleerd worden door aangepaste psychologische, educatieve en sociale maatregelen
  • de behandeling is slechts een deel van een globaal behandelingsschema met o.a. psychologische, educatieve en sociale maatregelen

 

De terugbetaling is niet mogelijk mits gelijktijdige vergoeding van andere specialiteiten die ook methylfenidaat bevatten.

De voor diagnose bevoegde arts stelt een omstandig schriftelijk verslag op en attesteert daarbij dat aan de voorwaarden van terugbetaling wordt voldaan. De arts levert dit via een modelformulier af aan de rechthebbende. De geldigheidsduur is aanvankelijk beperkt tot 6 maanden.

Indien de diagnosticus een geneesheer specialist is met verworven erkenning in de pediatrische neurologie, dan voegt hij daarvan bewijs aan de aanvraag toe. Voor nieuwe periodes kan de machtiging van vergoeding telkens voor maximum 12 maanden worden vernieuwd. De vernieuwing gebeurt op basis van een evolutieverslag van de bovenvernoemde erkende geneesheer specialist die daarmee aantoont dat verderzetting van de behandeling medisch verantwoord is.

 

De andere artikels in deze reeks kan je hier lezen:

Hoe werk medicatie in op het gedrag van mensen met ADHD?

Plaats van medicatie in een hedendaagse behandeling van ADHD

Overzicht van de bestaande medicaties