Voor een onderzoek van KU Leuven, zoekt men jongens of meisjes (9-16 jaar) met een ADHD-diagnose of zonder een psychiatrische diagnose. Heb je even de tijd? Vul dan een aantal vragenlijsten in waaronder de ‘motivationele profiel schaal’. Zo kan men kijken of motivatie bij jongeren met ADHD anders is dan bij jongeren zonder psychiatrische diagnose. Bijkomend maak je kans op het winnen van een filmticket!

Wat is motivatie?

Motivatie is wat ons beweegt, wat ons aanzet activiteiten te ondernemen. Motivatie is essentieel om te functioneren in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld op school zorgt motivatie ervoor dat kinderen en jongeren zich blijven inzetten, ook bij minder leuk(e) huiswerk of toetsen. Om motivatie thuis of in de klas te verhogen wordt er vaak gebruik gemaakt van beloningssystemen waarbij kinderen en jongeren een beloning krijgen na het (een aantal keer) stellen van gewenst gedrag. Zo een systeem blijft vaak effectief om gewenst gedrag aan te leren.

Wat motiveert kinderen en jongeren met ADHD?

ADHD  is een ontwikkelingsstoornis die een significante invloed heeft op het dagelijkse functioneren en zo het sociale, psychologische en schoolse functioneren belemmert. Onderzoek toont aan dat motivationele problemen ook inherent deel zijn van de ADHD problematiek. Kinderen met ADHD reageren anders op beloningen dan kinderen zonder ADHD, ze hebben bijvoorbeeld vaak en meer beloningen nodig om dagelijkse dingen te leren of om goed te presteren op school. Ook lijken jongeren met ADHD in het dagelijkse leven minder intrinsiek gemotiveerd in vergelijking met hun typisch ontwikkelende leeftijdsgenoten. Echter, er is maar weinig onderzoek naar die intrinsieke motivatie van kinderen met ADHD, vandaar dat we onderzoek hebben gedaan naar wat deze kinderen zelf aangeven wat hen motiveert in het dagelijkse leven.

In een interview beschreven jongeren met ADHD en typisch ontwikkelende leeftijdsgenoten (9-16 jaar) zelf wat hen in het dagelijkse leven motiveert. We hebben die interviews geanalyseerd en zo vonden we een aantal belangrijke motivationele factoren voor jongeren met en zonder ADHD: (1) gevoel van samenzijn, (2) gevoel van competentie, (3) een nood aan variatie, (4) plezier beleven in je best doen om een haalbaar doel te bereiken, (5) sociale bekrachtiging zoals een compliment, (6) verlangen om op te gaan in een activiteit en zorgen te vergeten, (7) gevoel van vrij en onafhankelijk te zijn, (8) verkrijgen van materiële bekrachtiging zoals geld of cadeau’s, (9) ervaren van lichamelijke stimulatie zoals een adrenaline kick. Opvallend, verschilden jongeren met ADHD toch op enkele vlakken van jongeren zonder ADHD: ten eerste lijken jongeren met ADHD vooral gemotiveerd voor activiteiten die snel vooruitgaan, en kortdurend zijn. Een lange activiteit volhouden wordt vaak door hen beschreven als een opgave. Ten tweede, activiteiten die voorspelbaar en vertrouwd zijn worden door sommige jongeren wel als motiverend beschouwd, maar nooit door jongeren met ADHD. Ten derde, vinden jongeren met ADHD ‘samenzijn met anderen’ vooral belangrijk omdat er een band van vertrouwen en steun gecreërd wordt. Terwijl typisch ontwikkelende jongeren daarnaast het belang van wederzijdse affectie als kern zagen van samenzijn.

Conclusie

Om kinderen en jongeren optimaal te laten functioneren is het belangrijk om ze op een goede manier te motiveren. Schoolse taken zijn vaak langdurig, repetitief en saai en deze factoren lijken minder aantrekkeliijk voor jongeren met ADHD. Het is daarom mogelijk dat verminderde schoolse prestaties van individuen met ADHD deels het resultaat zijn van lagere intrinsieke motivatie, en niet uitsluitend omwille van zogenaamde aandachtsproblemen of werkgeheugenproblemen. Om ook deze jongeren de kans te geven optimaal te presteren zal er mogelijks rekening gehouden moeten worden met de factoren geïdentificeerd in de huidige studie, bijvoorbeeld door taken te geven die snel vooruitgaan of door ze in te bedden in een omgeving die hen meer motiveert. Deze motivationele factoren werden als bouwstenen gebruikt van de ‘motivationele profiel schaal’, deze vragenlijst brengt de mate waarin jongeren gemotiveerd worden in kaart. We willen via deze schaal nagaan of jongeren met ADHD op een andere manier gemotiveerd zijn dan hun typisch ontwikkelende leeftijdsgenoten.

Bijdragen aan onderzoek en kennis over ADHD?

Om deze studie te kunnen uitvoeren, kunnen wij nog heel wat hulp gebruiken! Bent u (ouder van) een jongen of meisje (9-16 jaar) met een ADHD diagnose of zonder een psychiatrische diagnose? Heb je even de tijd? Vul dan een aantal vragenlijsten in waaronder de ‘motivationele profiel schaal’. Zo kunnen we kijken of motivatie bij jongeren met ADHD anders is dan bij jongeren zonder psychiatrische diagnose. Bijkomend maak je kans op het winnen van een filmticket! Voor vrijblijvende info contacteer Sarah Morsink.

Contactgegevens:

  • E-mail: morsink@kuleuven.be / tel: +32 16 37 60 56
  • Website: ADHDynamisch.be
  • Deze tekst is gebasserd op volgend artikel: Morsink, S., Sonuga-Barke, E., Mies, G., Glorie, N., Lemiere, J., Van der Oord, S., & Danckaerts, M. (2017). What motivates individuals with ADHD? A qualitative analysis from the adolescent’s point of view. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-10.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de KU Leuven in een samenwerkingsverband tussen de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie (Prof. Marina Danckaerts) en de faculteit Psychologie (Prof. Saskia Van der Oord).