Print deze pagina Print deze pagina

ADHD is een chronische aandoening die beperkingen in het dagelijkse leven met zich meebrengt. Mensen met ADHD hebben daarom vaak de hulp en ondersteuning van mensen uit hun eigen omgeving nodig. Bij kinderen met ADHD wordt de ondersteuning vooral geboden door ouders. Bij volwassenen met ADHD zijn het vooral hun partner, familieleden en vrienden. Zijn deze steunfiguren dan mantelzorgers? Dit is niet het geval als we bovenstaande definitie strikt hanteren. Maar, vanuit de visie van centrum ZitStil zijn ze wel degelijk belangrijke mantelzorgers!

In het dagelijks leven met een persoon met ADHD leveren zij voortdurend steun en hulp om de levenskwaliteit van kind, partner, vriend, familielid te bevorderen. Concreet gaat het ondermeer over: structuur aanbrengen, contacten met anderen leggen en onderhouden, afspraken maken en opvolgen, toezicht houden op taken, bemiddelen. Dit geldt zowel voor ouders van jonge kinderen als voor ouders of partners van volwassen personen met ADHD.

Ondanks het feit dat de behandelrichtlijnen voor ADHD de rol van ‘onze mantelzorgers’ benadrukt, is er geen enkel officieel statuut en/of financiële tegemoetkoming voorzien. In de praktijk stellen we vast dat zij niet alleen overbelast dreigen te geraken, maar ook vaak in de kou blijven staan.

Centrum ZitStil geeft hen vandaag een warm applaus en wil hun noden en belangen blijvend in de kijker zetten!