De laatste maand van het schooljaar gaat in. Hoe gaan kinderen en jongeren kunnen afronden?
De school is voor de meesten een ontmoetingsplek. Vrienden en leeftijdsgenoten zien, komt op de eerste plaats. Kennisoverdracht en eindtermen halen NIET. Laat thuisleren dus zeker geen buisleren zijn.

Een interview over het psychisch welzijn van kinderen en jongeren met de voorzitter van Familieplatform Geestelijke gezondheid Ria Van Den Heuvel