Print deze pagina Print deze pagina

Vandaag, op 18 april 2017, berichten De Standaard en andere media over de laatste resultaten van de MTA-studie van Amerikaanse onderzoekers die zestien jaar lang een grote groep kinderen met ADHD volgden. Uit de studie blijkt dat kinderen die langdurig Rilatine of Concerta nemen, op volwassen leeftijd 2 tot 4 centimeter kleiner zijn. Ook worden er vragen gesteld of de medicatie goed blijft werken op lange termijn. Moet Rilatine nu in de ban?

Ria Van Den Heuvel, directeur van centrum ZitStil, en de andere experts Jan Tytgat en Eric Schoentjes waarschuwen voor ondoordachte beslissingen: ‘We weten al jaren dat groeiverlies een neveneffect is. Laat ons vooral de ouders en jongeren voor wie dit een laatste redmiddel is, niet met een schuldgevoel opzadelen . Als de diagnose heel duidelijk is en het kind goed opgevolgd wordt door een neuroloog of een psychiater, is medicatie wel degelijk een goede optie.’

Centrum ZitStil vraagt ook om meer in te zetten op therapie, oudertrainingen en begeleiding voor volwassenen: ‘De overheid schrijft voor dat er moet worden ingezet op goede opvoedingsomstandigheden en een positieve relatie tussen ouders en kinderen met ADHD’, zegt Ria Van Den Heuvel. ‘Maar helaas wordt psychologische begeleiding niet terugbetaald, en wordt er te weinig geïnvesteerd in opvoedingsondersteuning.’

Lees hier het volledige artikel.