Oproep voor deelname aan een internationale studie over “de beleving van ouders over thuisonderwijs”.

 

Eén van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het sluiten van de scholen. Als ouder kreeg u door deze maatregel mee de verantwoordelijkheid voor het herhalen en aanleren van lesinhouden aan één of meerdere van uw kinderen. Voor zowel leerkrachten als ouders kwam deze nieuwe vorm van onderwijs onverwacht en de organisatie ervan was/is voor alle partijen een zoektocht. We vragen hierbij uw deelname aan een onderzoek van KU Leuven over thuisonderwijs.

Met dit onderzoek willen we in verschillende landen (België, China, Duitsland, Nederland en Zweden) de ervaringen van ouders met thuisonderwijs in kaart brengen. We willen begrijpen welke vormen van aanbod en ondersteuning het meest en minst helpend zijn volgens ouders; we willen ook weten welke specifieke onderwijs-, kind- en ouderkenmerken bijdragen aan een positieve of negatieve ervaring met thuisonderwijs. De vergelijking van de situatie in verschillende landen (met andere aanpak van de coronacrisis en andere vormen van ondersteuning) biedt hierbij een bijzonder interessant perspectief om tot de meest optimale vorm van thuisonderwijs te komen, mocht de situatie zich in de toekomst nog herhalen.

Iedere ouder van een kind dat momenteel thuisonderwijs krijgt, kan deelnemen aan dit onderzoek. Deelname houdt in dat u de online-vragenlijst eenmalig invult (20-25 minuten), via deze link: https://www.soscisurvey.de/Thuisonderwijs. Alvast heel veel dank!

 

Dieter Baeyens

KU Leuven, Parenting and Special Education Research Group