Print deze pagina Print deze pagina

UZ Gent voert onderzoek naar ADHD binnen het gezin, meer bepaald de ouder-kindinteractie en zoekt daarvoor nog gezinnen met een jongere met ADHD en een broer of zus. Wie interesse heeft om deel te nemen aan het onderzoek kan onderaan dit artikel de nodige informatie terugvinden.

De biologische en erfelijke basis van ADHD is al langer gekend. Verscheidene onderzoeken hebben echter ook aangetoond dat omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen in het verloop en de uitkomst van de ADHD-problematiek van het kind. De omgeving beïnvloedt immers de mate waarin de kinderen met ADHD alsnog hun gedrag leren reguleren.

Hierbij werd de kwaliteit van ouder-kindinteractie uitvoerig onderzocht. Onderzoek naar de ouder-kindinteractie in gezinnen met een kind met ADHD leverde steeds gelijkaardige resultaten op: ouder-kindinteracties in gezinnen met een kind met ADHD zijn doorgaans negatiever dan de interacties in andere gezinnen. Kinderen met ADHD gehoorzamen minder, zijn sneller afgeleid en eisen veel aandacht op. Ouders van kinderen met ADHD stellen zich dan weer directief en controlerend op en zullen hun kinderen sneller terecht wijzen, berispen en straffen. Negatieve interactiepatronen en opstandig gedrag worden reeds vroeg in de ontwikkeling geobserveerd en blijven ook aanwezig tot in de adolescentie.

Tot op vandaag is het evenwel nog steeds onduidelijk wat de kip is en wat het ei: werkt de opvoedingsstijl van de ouder de gedragsproblemen van het kind in de hand of is het ouderlijk gedrag een gevolg van het ADHD-gedrag van het kind? Een beter inzicht in de ouder-kindinteracties in gezinnen met een kind met ADHD kan helpen om op termijn meer gerichte gezinsinterventies te ontwikkelen.

Aan de Universiteit Gent loopt momenteel een studie die onderzoekt hoe de interactiepatronen en wederzijdse beïnvloedingsprocessen verlopen in gezinnen met een kind met ADHD in vergelijking met gezinnen met kinderen zonder ADHD. Voor dit onderzoek wordt er gezocht naar gezinnen (vader, moeder, jongere met ADHD en een broer of zus zonder psychiatrische problemen (beide kinderen tussen 11 en 18 jaar)) die willen deelnemen aan dit onderzoek.

Het onderzoek bestaat uit verschillende delen: bij beide jongeren worden er twee testen afgenomen (een intelligentie-onderzoek en plannings- en concentratietest). Bij de jongere met ADHD wordt op datzelfde moment ook een interview door een kinderpsychiater afgenomen. Deze testafname duurt ongeveer 3 uur en gebeurt op de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van het UZ Gent. Daarnaast worden bij het volledige gezin (vader, moeder en beide jongeren) vragenlijsten afgenomen die peilen naar kenmerken van het gezin (Hoe hecht is het gezin? Hoe beïnvloeden de gezinsleden elkaar? Hoe gaan ze met elkaar om?). Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer anderhalf uur en kan thuis gebeuren.

Wie meer uitleg wenst en/of bereid is tot deelname aan het onderzoek, kan dat laten weten aan Inge Antrop (09/332.65.25; inge.antrop@uzgent.be) of aan het secretariaat van de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie (09/332.48.74).