Centrum Zit Stil opende op vrijdag 5 oktober 2012 officieel de deuren van ons nieuwe huis. Dankzij onder andere de financiële steun van Marc Wellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen voor welzijnsbeleid, en het provinciebestuur Antwerpen konden wij een woning aankopen in de Kruishofstraat 341 in Wilrijk en dit renoveren tot een functioneel gebouw dat is afgestemd op onze diverse werking. Met de verhuis naar nieuwe hedendaagse burelen en cursusruimten maken wij een optimale doorstart .

Context is key

Centrum ZitStil gelooft heel sterk in een regionale werking die laagdrempelig en zeer toegankelijk is. Vanuit ons nieuwe huis vertrekken regiocoaches naar 11 Vlaamse regio’s (zie kaart) om d.m.v. workshops en info-avonden onze opdracht uit te voeren. We kunnen dit maar doen met de steun van ervaringsdeskundige vrijwilligers die hun eigen ervaringen met ADHD een plaats hebben gegeven en zich nu inzetten voor families en gezinnen die voor het eerst geconfronteerd worden met de gevolgen van ADHD bij hun kind of partner.. In combinatie met de jarenlange expertiseopbouw van onze medewerkers slagen wij er in om informatie, lotgenotencontact, hulpverlening in een juiste dosering aan te bieden en te vertrekken van wat belangrijk is in het leven van mensen met ADHD en hun omgeving.

Context is key en het nieuwe sleutelwoord in de regionale werking van centrum ZitStil. De eerste resultaten van ons eigen grootschalig contextonderzoek zijn er en die tonen aan dat de empowerment en de participatie van de gezinnen het verschil kunnen maken. Op het symposium ‘ADHD Stand van zaken’ op 9 november 2012 vertellen wij meer daarover.

Diverse werking

Centrum ZitStil geeft informatie, vorming, training, ondersteuning aan alle personen die geconfronteerd worden met ADHD en onderneemt maatschappelijke actie om de problematiek aandacht te geven. De bedoeling is om al deze mensen optimaal te laten functioneren zodat de gevolgen van de ontwikkelingsstoornis maximaal beheerst kunnen worden.

In het nieuwe gebouw is alles aanwezig om onze werking optimaal te laten verlopen. Grote lokalen voor trainingen en workshops met grotere groepen. Kleine lokalen voor een intensieve persoonlijke aanpak. Verder ook een uitgebreid informatiecentrum dat voor iedereen toegankelijk is. Maar vooral een lage drempel en een deur die altijd openstaat voor iedereen.

ZitStil_007
Ria Van Den Heuvel (Directeur centrum ZitStil), Marc Wellens (Gedeputeerde van de provincie
Antwerpen voor welzijnsbeleid) en Ronald Breyne (Voorzitter Raad van Bestuur)