Print deze pagina Print deze pagina

Meer dan 400 leden van 47 organisaties actief in de geestelijke gezondheidssector verzamelden dit voorjaar op een Staten-Generaal. Ze werkten samen een hervormingsplan en eisenbundel uit. Ook centrum ZitStil was aanwezig en onderschreef met volle overtuiging het noodprogramma* voor de volgende Vlaamse en federale regering. Het is onaanvaardbaar dat we er als welvarende samenleving niet in slagen om toegankelijke zorg te organiseren.

Met evenveel overtuiging zijn we actief in het Comité voor het nieuwe Geestelijk Gezondheidsbeleid voor Kinderen en Jongeren en steunen we hun aanbevelingen aan de volgende ministers bevoegd voor volksgezondheid en gezondheidsbeleid. Minstens 10% van het totale gezondheidsbudget moet naar de geestelijke gezondheidszorg gaan en daarvan meer dan 25% naar geestelijke gezondheidszorg voor minderjarigen en hun context.

Jongeren bij wie men een ontwikkelingsstoornis vermoedt, zoals autisme of ADHD, moeten vaak een jaar wachten op een diagnose. De start van een mogelijke behandeling volgt nog veel later of helemaal niet.

Kunnen ook de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad over ADHD eindelijk concreet en financieel haalbaar worden gemaakt? Psycho-educatie in groep voor kinderen en jongeren, trainingsprogramma’s voor hun ouders/verzorgers en leerkrachten blijven nog altijd de eerste keuze bij de behandeling van matige ADHD. En ook bij ernstige ADHD blijft een combinatie van eventuele medicatie met deze programma’s absoluut noodzakelijk en aangewezen. Wanneer kunnen we deze ‘betaalbaar’ aanbieden?

Ria handtekening

* Het noodprogramma van de Staten-Generaal van de geestelijke gezondheidszorg vind je op www.statengeneraalggz.be.