Print deze pagina Print deze pagina

Hilde Crevits lanceerde het plan voor scholen om één centraal, digitaal systeem te gebruiken voor het bijhouden van informatie over hun leerlingen: een digitaal paspoort. Het plan is alvast nodig. Wanneer leerlingen naar een nieuwe school gaan, wordt belangrijke informatie over het kind vaak niet mee overgedragen met als gevolg dat ouders opnieuw attesten en bewijzen moeten verzamelen om aangepaste steun te krijgen. De nieuwe school weet ook vaak niet welke maatregelen reeds uitgeprobeerd werden en welke hielpen of niet. Niet zelden wordt een traject helemaal opnieuw gestart en verliest men kostbare tijd in het begeleidingstraject.

Toch enkele bedenkingen. Hoe wordt beslist welke gegevens relevant zijn voor de huidige situatie van een leerling? Als een kind in het eerste leerjaar worstelt met moeilijk gedrag, maar dit probleem is aangepakt door een gedragstraining en stelt nadien geen problemen meer, is het dan relevant om deze informatie in het dossier te behouden? Het spook van stigmatisering waart dan al snel rond.

En wie wordt de beheerder van dit leerlingenpaspoort? Bij centrum ZitStil maakten we een gelijkaardige denkoefening tijdens de conceptfase van het project ZitStil 2.0 (zie ZitStil-magazine #146). Een onderdeel van dit project houdt in dat wij onze cliënten (of hun ouders) ten allen tijde zelf hun dossier laten inkijken en dat zij hun dossier zelf beheren. Zij beslissen wie toegang krijgt tot hun informatie.

Hierop doordenkend willen wij dat ouders en opvoeders, of de leerlingen zelf wanneer ze volwassen worden, het eigenaarschap hebben over het digitaal leerlingenpaspoort waarvan nu sprake is. Idealiter wordt er zelfs een koppeling gemaakt tussen het schools dossier en het uitgebreidere zorgdossier als dit aanwezig is. Op deze manier krijgt de ouder of volwassene zelf de touwtjes in handen en is alle nodige informatie direct raadpleegbaar. Zo beheert men zelf het dossier en zijn of haar privacy. Een recht waar we hen actief in willen ondersteunen en faciliteren.

Trouwens, achter de schermen wordt hard gewerkt aan het ZitStil 2.0-project waar de vernieuwde cliëntendossiers deel van uitmaken. We wachten ongeduldig het moment af waarop we meer hierover mogen delen met jullie!

 

Ria handtekening