Print deze pagina Print deze pagina

Eind vorig jaar organiseerde het Orgelcomité Vosselaar een benefietconcert waarvan de opbrengst zou ingezet worden voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen met een niet zichtbare beperking. Op maandag 12 februari werd de cheque met de opbrengst van 2.000 euro overhandigd aan het gemeentebestuur van Vosselaar. Ook Ria Van Den Heuvel, directeur van centrum ZitStil, was aanwezig als vertegenwoordiger van het centrum, die het project zal uitwerken.

Met de opbrengt van het concert gaat het gemeentebestuur een vormingstraject uitwerken voor de jongeren en jongvolwassenen met een niet zichtbare beperking, zoals ADHD. Het gemeentebestuur van Vosselaar koos centrum ZitStil als partner om dit project vorm te geven. Vanuit dit standpunt wordt een project opgestart om deze groep jonge mensen zelfredzaamheid aan te leren, om hen beter te leren plannen en te organiseren zodat zij beter op eigen benen kunnen staan en met meer zelfvertrouwen in hun leven kunnen opbouwen.

Centrum ZitStil en het gemeentebestuur van Vosselaar is het Orgelcomité dan ook heel dankbaar dat zij de opbrengst van hun benefietconcert aan dit project schenken.