Print deze pagina Print deze pagina

Wij komen vaak in contact met leerkrachten en scholen en met ouders die ons hun ervaringen met scholen meegeven. Uit al die contacten merken we dat er heel wat inspanningen geleverd worden, dat er veel gemotiveerde leerkrachten in ons onderwijs rondlopen en dat heel wat van die mensen echt niet nóg harder kunnen werken. Wij delen dus zeker de geformuleerde bezorgdheden en de vaststelling dat omgaan met gedragsproblemen in de klas een zware taak is.

knelpuntnota_kinderrechtetcommisariaat

Toch is er nog veel verbetering mogelijk, met name in de soort inspanningen die leerkrachten doen. Nu gaat heel veel energie naar het reageren op gedrag, naar het corrigeren van het gedrag dat als storend wordt ervaren door leerkracht en medeleerlingen. Leerkrachten hebben het gevoel dat ze telkens weer brandjes moeten blussen en raken hierdoor uitgeput.

In onze begeleiding helpen wij de leerkrachten om hun inspanningen te verleggen naar preventie. Hoe kunnen leerkrachten die situaties waarin zich vaak problemen voordoen, aanpassen? Hoe kunnen ze het probleemgedrag een stapje voor zijn? Dit vraagt een mentaliteitsverandering, dit vergt een leerproces. Het vraagt ook heel wat inspanningen. Het gaat er om de inspanningen, die zij nu ook al leveren, anders in te zetten zodat de kans op gewenst gedrag bij de leerling stijgt. Voor de leerkracht zal dit meer voldoening geven: dingen lopen beter door de geleverde steun en je kan positiever reageren. Kinderen geraken minder gefrustreerd en krijgen minder commentaar van leerkrachten en medeleerlingen. Meer succes dus voor iedereen.

Als centrum Zit Stil kunnen wij leerkrachten en scholen helpen om deze omschakeling te maken. Wij komen observeren in de klas, geven adviesgesprekken en bieden vormingen aan om leerkrachten te ondersteunen in het zoeken van handvatten die nodig zijn om de inspanningen die nu al geleverd worden meer preventief in te zetten en te voorkomen dat het telkens weer ergens brandt.

Ria handtekening

blog riavdh

 

 

 

Bewaren