Centrum ZitStil is een kennis- en expertisecentrum rond ADHD.
Wij geven informatie, vorming, training en ondersteuning zowel aan personen met ADHD als aan de netwerken rond deze personen (onderwijs, hulpverlening, werkomgeving, ….).
Onze expertise omvat ook het opvolgen en aansturen van gericht wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe zienswijzen en ideeën. Daarnaast oefenen wij een voorhoedefunctie uit bij maatschappelijke activering en beleidsvoorbereidend werk.

Op vrijdag 19 november 2010 organiseert centrum ZitStil haar tweejaarlijkse symposium rond het thema ‘ADHD: stand van zaken’. Dit zal plaatsvinden in het congrescentrum Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 Edegem.