De focus ligt op het positief werken tussen leerling en leerkracht. Het CLB van Leuven deed in samenwerking met PRODIA een bijdrage over de manier waarop de toolkit ook vanuit hun werking kan worden gesitueerd. Centrum ZitStil presenteerde op het symposium de gesignaleerde problemen rond het thema school vanuit het standpunt van de leerling, leerkrachten en ouders. Als antwoord op de gesignaleerde problemen ontwikkelden centrum ZitStil als extra ondersteuning bij de implementatie van de toolkit een ‘Bouwpakket voor een ADHD-vriendelijke school’. Dit is een vorming die beschouwd kan worden als een mooie aanvulling op de toolkit. De vorming is gebaseerd op vijf fundamenten, die afgeleid werden uit wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden in Vlaanderen. De fundamenten werden in de witte brochure bij de toolkit beschreven en komen uitgebreid aan bod in onze vorming. Elke lagere school en elk CLB zal een toolkit ontvangen.

Centrum ZitStil organiseert de vorming ‘Bouwpakket voor een ADHD-vriendelijke school’ op aanvraag van scholen die de zorg voor ADHD ruimer willen aanpakken. Het bouwpakket is ontstaan uit een reeds bestaand vormingsaanbod van centrum ZitStil en vormt onder andere voor de lagere scholen een mooie aanvulling op de ADHD-toolkit. Ook secundaire scholen kunnen deze vorming aanvragen.
Kinderen met ADHD stellen vaak moeilijk hanteerbaar gedrag. De gedragssturing is sterk afhankelijk van de manier waarop de omgeving de zorg voor het kind aanbiedt en structureert. Zowel ouders als scholen worden in die zin uitgedaagd om binnen de eigen context van het gezin of de school een goed gestructureerd begeleidings- of zorgaanbod te ontwikkelen en te implementeren. Bij voorkeur wordt het aanbod van de ouders en de school op elkaar afgestemd.
Tijdens deze sessie van één dagdeel wordt een soort van doe-het-zelf bouwpakket aangeboden dat directies en zorgcoördinatoren uitdaagt om binnen de eigen schoolcontext een passend zorgbeleid te gaan uitbouwen. Er worden geen kant en klare oplossingen geboden, maar wel een aantal fundamentele bouwmaterialen die scholen goed op weg kunnen zetten. Via een mix van reflecties, wetenschappelijke
bevindingen en praktische tips, kan het bouwpakket leiden tot de ontwikkeling van een gepersonaliseerd en wetenschappelijk ondersteund  zorgbeleid binnen de eigen school.

Voor deze sessie wordt een goede voorkennis van ADHD verwacht. Focus van de vorming ligt op de organisatie van het zorgbeleid. Tips die het omgaan met kinderen met ADHD in de klas kunnen verbeteren komen niet expliciet aan bod. Aandacht gaat vooral naar het ontwikkelen van een schooleigen visie, missie en engagement naar zorg, het opbouwen van een leerlingendossier, het bedachtzaam inzetten van kennis, de communicatie tussen interne en externe zorgpartners en ondersteuningsvormen die ertoe kunnen bijdragen dat de zorg voor ADHD een gedeelde zorg is! Er wordt ruimte voorzien voor reflectie en debat.
Interesse? Download hier de productfiche. Mail naar info@zitstil.be  of telefoneer naar 03 830 30 25.