Print deze pagina Print deze pagina

We hebben het de afgelopen weken gehad over de rol van de familie in de geestelijke gezondheidszorg. Ann Ceurvels, bekend als actrice, komt daarover in ons ZitStil-magazine aan het woord. Haar partner heeft ADHD en ze is mama van een zoon met autisme. In samenwerking met het Familieplatform komt zij ook in beeld, samen met haar gezin. In de video geeft ze heel goed weer wat de moeilijkheden zijn waarmee ze kampt en waarom het betrekken van familie essentieel is.

De boodschap van de video is duidelijk. De onmiddellijke omgeving, en dan vooral de familie, heeft een belangrijke rol  ten aanzien van het kind, de jongere of volwassene met specifieke noden.

Centrum ZitStil beschouwt zich als een pionier op dit vlak: als belangenvereniging hebben wij altijd, soms tegen de stroom in, ingezet op de ondersteuning van het belangrijkste netwerk van kinderen en jongeren met ADHD: hun ouders, broers en zussen, grootouders. In een latere fase, wanneer ook volwassenen met ADHD in het vizier kwamen, hebben wij onze werking uitgebreid met een aanbod naar koppels en partners.

Als centrum hebben we ook systematisch gewerkt aan een expliciet aanbod voor jongvolwassenen, een groep die in het verleden vaak tussen wal en schip viel in de geestelijke gezondheidszorg.

Het doet deugd vast te stellen dat onze organisch gegroeide expertise mooi aansluit bij de huidige herevaluatie en reorganisatie van de zorg binnen de geestelijke gezondheid. Alle aandacht gaat daarbij uit naar vermaatschappelijking van zorg, continuïteit van zorg en integrale aanpak van zorg dichterbij de cliënt en zijn omgeving.

Als ambitieuze pionier denken we graag mee over deze evolutie en sturen we ons aanbod gestaag bij.  In de toekomst willen we ons aanbod nog meer afstemmen op de vraag van zowel cliënten zelf als van groepen, bedrijven en van organisaties in de geestelijke gezondheidszorg.

Ons aanbod naar ouders, over heel Vlaanderen,  blijft een vaste waarde. De inbreng van ouders, opvoeders en grootouders die deelnemen aan de opvoedingsworkshops en de oudertrainingen is daarbij essentieel voor de opbouw van onze expertise. En goed nieuws voor volwassenen met ADHD: ons bestaand aanbod wordt binnenkort uitgebreid met een expliciet programma voor partnerrelaties. Hou daarvoor zeker onze website en Facebook-pagina in het oog!