Al meer dan 100 kandidaat-burgemeesters en lijsttrekkers uit heel Vlaanderen hebben de engagementsverklaring van burgemeesters voor iedereen ondertekend. Daarmee engageren ze zich om in hun stad of gemeente in de volgende legislatuur een burgemeester te zijn voor iedereen en werk te maken van meer inclusie en een betere toegankelijkheid.

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag hebben Vijftact, samen met partners Inter, KVG, VFG en Zicht op cultuur, de kandidaat-burgemeesters in Vlaanderen opgeroepen zich te engageren om in de volgende beleidsperiode rekening te houden met iedereen: jong of oud, gezinnen en individuen, mensen met of zonder een zichtbare of onzichtbare handicap. Zodat iedereen in onze steden of gemeenten zich makkelijker kan verplaatsen, werken of ontspannen, makkelijker toegang heeft tot openbare gebouwen of informatie, en makkelijker kan deelnemen aan feesten, evenementen of het sportieve en culturele leven.

De voorbije weken kon de kiezer zijn kandidaat-burgemeester uitdagen rond inclusie en toegankelijkheid. Klik hier voor een selectie van de uitdagingen.

Door het tekenen van de verklaring engageren de kandidaat-burgemeesters zich tot meer inclusie en toegankelijkheid. Dat houdt in dat het stads- of gemeentebestuur de knelpunten op het vlak van toegankelijkheid in de ruimste betekenis van het woord in kaart brengt en op een geïntegreerde en integrale manier pro-actief wegwerkt. Om dit beleid uit te voeren, engageren ze zich om:

  • externe experten, ervaringsdeskundigen en iedereen die het wenst, bijvoorbeeld in adviesraden, in het proces te betrekken.
  • in de beheers- en beleidscyclus van de stad/gemeente inclusie en toegankelijkheid als strategische doelstelling op te nemen.
  • zowel de personeelsmiddelen als de financiële middelen daarvoor te voorzien.

Voor de lijst van de ondertekenaars, zie www.burgemeestervooriedereen.be/engagementsverklaring

Vijftact en zijn partners wensen de kandidaat-burgemeester voor iedereen volgende zondag veel succes.

 

Burgemeester voor iedereen is een campagne van Vijftact en Inter, VFG, KVG en Zicht op cultuur.