Staatssecretaris van Mobiliteit Etienne Schouppe is vriendelijk uitgenodigd op het symposium van centrum ZitStil. Uit zijn uitlatingen in de pers over ADHD-medicatie blijkt dat hij nog veel kan bijleren over ADHD.

Sinds 1 oktober 2010 is de wet van kracht waarbij de politie een speekseltest mag gebruiken voor het opsporen van druggebruik bij automobilisten. Toen deze test ingevoerd werd, kon er nog geen uitsluitsel gegeven worden of geneesmiddelen voor de behandeling van ADHD een positief resultaat zouden opleveren.
Ondertussen heeft de producent van de speekseltest aangegeven dat de concentratie methylfenidaat (verkrijgbaar onder de merknamen Rilatine, Rilatine MR en Concerta) die in de medische praktijk gebruikt wordt ter behandeling van ADHD, vermoedelijk zo laag is dat die niet via de speekseltest kan worden opgespoord.

De woordvoerder van uittredend staatssecretaris van Mobiliteit Etienne Schouppe liet echter wel het volgende noteren: “De speekseltest kan positief zijn bij mensen die Rilatine of andere ADHD-medicatie gebruiken.” Bij deze uitspraak werden nog een aantal ‘raadgevingen’ meegegeven.

Wij vinden deze handelswijze zeer ongelukkig en vragen een rechtzetting.

Centrum ZitStil komt op voor de belangen van kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD en maakt uitdrukkelijk de volgende opmerkingen. Tegelijk geven we gebruikers van ADHD-medicatie advies mee voor het autorijden.

Geen reden tot paniek

ADHD is een medische aandoening, waarvoor in sommige gevallen een behandeling met medicatie noodzakelijk is. Personen met ADHD die voor hun behandeling medicatie innemen, begaan dan ook geen misdrijf.

Centrum ZitStil plaatst grote vraagtekens bij de onzorgvuldige en onvolledige communicatie van staatssecretaris Schouppe. Wij verwachten van een overheidsinstantie op zijn minst correcte en genuanceerde uitspraken. Een medicamenteuze behandeling van ADHD mag je namelijk niet zomaar onderbreken of even stopzetten om de auto te gebruiken. Therapietrouw, dit is de mate waarin de patiënt de aanbevelingen van zijn arts volgt (bv. de dosis en het tijdstip van inname van geneesmiddelen), is een van de kernvoorwaarden voor het slagen van een ADHD-behandeling.

Suggereren om de inname van medicatie stop te zetten wanneer om de auto te gebruiken is contraproductief en onverantwoord! Mijnheer Schouppe heeft veel mensen onnodig in paniek doen slaan of zelfs in de problemen gebracht.

Bij een algemene wegcontrole wordt er eerst gekeken of iemand uiterlijke tekenen van druggebruik vertoont. Zijn er uiterlijke kenmerken aanwezig, dan wordt er overwogen of er een speekseltest afgenomen moet worden. Een chauffeur wordt dus niet systematisch onderworpen aan de test.

In onze buurlanden vindt men de test nog te weinig ontwikkeld om al in te zetten.

Hou uw attest bij de hand

Is er ADHD bij u vastgesteld en neemt u voor uw behandeling medicatie, vraag dan aan uw arts een attest dat de volgende gegevens vermeldt:

  • de vaststelling van de diagnose ADHD (facultatief)
  • de naam van de medicatie
  • de dosering die u mag nemen van het geneesmiddel
  • de duur of de periode waarin het geneesmiddel gebruikt mag worden

Zorg ervoor dat u het attest bij de hand hebt wanneer u met de wagen gaat rijden.


Hebt u nog vragen of opmerkingen over de speekseltest, dan kunt u hiervoor steeds terecht bij centrum ZitStil via info@zitstil.be. Op donderdagvoormiddag kunt u met uw vragen hierover ook terecht op onze consultatielijn: 070 222 135 (€ 0,3/min met de vaste lijn, € 0,6/min met de gsm).