Leerlingen met ADHD worden in een schoolse context sterk geconfronteerd met hun stoornis. Op school is het nu eenmaal heel belangrijk om zich langdurig te concentreren, zijn planningsvaardigheden aan te boren en gedurende lange periodes stil te zitten. Ook keuzes kunnen maken tijdens contractwerk of hoekenwerk, of samen in groep een project uitwerken zijn belangrijke stappen naar zelfstandigheid. Kinderen met ADHD hebben hier moeite mee. Vandaar dat deze kinderen vaak succeservaringen mislopen op school, wat een impact heeft op hun zelfbeeld. Leerlingen met ADHD hebben nood aan een positieve sturing binnen een gestructureerd kader.

Als leerkracht een kind met ADHD in de klas hebben, is een hele uitdaging. Deze kinderen zorgen ervoor dat het klasgebeuren nooit saai en eentonig is, maar stellen je als leerkracht wel danig op de proef om je trukendoos naar boven te halen. Een klas- of kringgesprek organiseren zonder constant als een politieagent het kind met ADHD bij te sturen, vraagt om creatieve oplossingen. Op een faire, aanvaardbare manier inspelen op de zoveelste conflictsituatie waarbij het kind met ADHD betrokken is, is geen sinecure. Of contractwerk aanpassen aan de reële organisatie- en planningsvaardigheden van het kind met ADHD vergt wel wat knip-en plakwerk.
Kortom een ADHD-vriendelijk klasklimaat creëren, is een zoekproces.

Collega’s, directie en CLB kunnen hierbij een belangrijke ondersteuning vormen. In meer complexe situaties is er vaak nood aan extra begeleiding. Ondersteuning kan nodig zijn om als leerkracht duidelijk zicht te krijgen op de mogelijkheden en de beperkingen van een kind met ADHD: Kan ik verwachten dat mijn leerling met ADHD zijn agenda alleen invult, zijn boekentas maakt, aan een groepswerk participeert? Ondersteuning helpt een leerkrachtenkorps ook op weg om op dezelfde lijn te staan qua acceptatie en aanpak van de problematiek van ADHD. Tenslotte  biedt externe hulp vaak een nieuw perspectief om een concreet stappenplan uit werken naar een meer ADHD-vriendelijk klimaat.

Centrum ZitStil heeft een uitgebreid aanbod voor scholen: