Print deze pagina Print deze pagina

In dit artikel vind je een overzicht van de activiteiten die we komend voorjaar organiseren.De regiokaart is een handige tool om op zoek te gaan naar een infoavond, psycho-educaties, training of workshops in je eigen regio. Via onderstaand overzicht kan je direct meer informatie vinden over de activiteit die je interesseert. Indien je vragen hebt, kan je steeds bij ons terecht via telefoon: 03 830 30 25 of e-mail: info@zitstil.be.

Workshop opvoedingsondersteuning: ‘Te veel computer of tv bij ADHD?’

Kinderen en jongeren lijken vaak heel erg in de ban van ‘het scherm’, diegenen met ADHD misschien nog wel meer. De vele prikkels en belonende karakter van sociale media en games maken dat ze er soms uren zoet mee zijn. Het is intussen niet meer de centrale vraag of je smartphones of tablets in huis haalt, maar veeleer over hoe je er mee omgaat en hoe je je kinderen hierin kan begeleiden. Voor de meeste ouders is het immers een hele uitdaging om het schermgebruik van de kinderen, maar ook van henzelf, onder controle te houden. In deze workshop bekijken we hoe je je kind met ADHD kan leren om op een gezonde en evenwichtige manier om te gaan met digitale technologie en hoe je daar ook zelf het goede voorbeeld in kan geven.

Meer informatie over deze workshop (deze wordt in alle regio’s aangeboden)

 

Workshop opvoedingsondersteuning: ‘Als ouders van een kind met ADHD apart gaan wonen’
Je hebt een kind met ADHD en bent niet langer samen met vader of moeder van je kind. Dit was niet hoe het was gepland. Maar het is nu zo, dus maak je er het beste van. Waar moet je op letten als je kind met ADHD in twee gezinnen woont? Hoe kan je je kind helpen om met de andere regels en afspraken in ieder huishouden om te gaan? Wat als jij en je ex-partner het niet eens zijn over de beste therapie voor je kind? En wat kan de rol zijn van een plusouder in dit alles? Op deze workshop zijn alle “soorten” ouders hartelijk welkom

Meer informatie over deze workshop (deze wordt in alle regio’s aangeboden)

 

Algemene infoavond ADHD: Leven in een andere versnelling

ADHD is al lang geen onbekende meer. Velen hebben er wel eens van gehoord en hebben er een mening over. Maar wat is ADHD nu echt? Zijn kinderen met ADHD niet gewoon stout? En wat doe je als ouder of leerkracht als je met een kind met ADHD geconfronteerd wordt? Hoe ga je als ouder, leerkracht, opvoeder of betrokkene om met kinderen die onaandachtig en impulsief zijn? Op deze avond krijgt u degelijke informatie over ADHD, informatie over de oorzaken, de prevalentie en bijkomende problemen. Deze infoavond wordt in al onze regio’s georganiseerd. Nadat u op inschrijven klikt, kan u de datum en locatie steeds kiezen.

Meer informatie over deze infoavond

 

Infoavond voor volwassenen

In deze infoavond staat informatie over ADHD bij volwassenen voor een breed publiek centraal. Hoe komt ADHD tot uiting bij volwassenen? Wat vertelt je eigen geschiedenis hierover? Wat is belangrijk voor een goede diagnose? Welke behandelingen staan ter beschikking na de diagnose? En wat is de plaats van medicatie bij dit alles?

Meer informatie over deze infoavond

 

Infoavond ADHD op het werk

Naar schatting komt ADHD bij 4 % van de volwassenen voor. Een deel van hen krijgt hun werk moeilijk georganiseerd, kan zich niet houden aan deadlines, ervaart onrust tijdens vergaderingen… Veel van deze werknemers durven aan hun baas en/of collega’s niet vertellen dat men ADHD heeft, omdat men vreest voor weinig begrip. Werkgevers zelf kunnen moeilijk inschatten wat ze wel en niet mogen verwachten van deze werknemers en wat ze moeten doen om het beste uit hun werknemer te halen.

Meer informatie over deze infoavond

 

Psycho-educaties

We bieden psycho-educaties aan voor verschillende leeftijdsgroepen. Om meer informatie te verkrijgen over elke specifieke psycho-educatie kan je op onderstaande links klikken:

Psycho-educatie voor jongeren (14-17j) – Start 27/01/2016

Psycho-educatie voor jongvolwassenen (18-25j) – Start 17/03/2016

Psycho-educatie voor volwassenen – Start 12/01/2016

Psycho-educatie voor partners van volwassenen – Start 31/05/2016

 

Trainingen voor ouders

Voor ouders met kinderen in volgende leeftijdsgroepen bieden we trainingen aan om hen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen met ADHD.

Training voor ouders van lagereschoolkinderen – Start 18/02/2016

Training voor ouders van pubers – Start 25/01/2016

Training voor ouders van jongvolwassenen – Start 19/04/2016

 

Trainingen

Deze trainingen zijn gericht op (jong)volwassenen en hebben als doel om specifieke vaardigheden bij te brengen

Plannen en organiseren mét ADHD – Start 05/01/2016

Training ‘Uitstelgedrag en ADHD’ – Start 15/03/2016

Training ‘Uitstelgedrag en ADHD’ – Start 17/05/2016

 

Opleidingen

Deze activiteiten zijn gericht naar leerkrachten en hulpverleners

Trainingsmodule voor leerkrachten en zorgcoördinatoren kleuter- en lager onderwijs – Start 05/02/2016

Trainingsmodule voor leerkrachten secundair onderwijs – Start 05/04/2016