Centrum ZitStil werkt mee aan de ontwikkeling van een educatief computerspel dat ontworpen wordt door het team van LuGus Studios. Samen met hen zijn we op zoek naar een aantal ouders en kinderen tussen 8 en 12 jaar die mee willen werken om het nieuwe computerspel op een informele manier te testen.

Het spel werd speciaal ontwikkeld voor kinderen met ADHD. Het doel ervan is om deze kinderen al spelende een aantal vaardigheden aan te leren, zoals reageren op emoties van anderen of zelfstandig plannen. Dit gebeurt door enkele kleine spelletjes, waaronder een speelse racegame en een gesprek met een virtuele kat.

We zoeken dus kinderen met ADHD en hun ouders die willen meewerken aan deze test. Tijdens een speelsessie van ongeveer 30 minuten krijgen de ouders en het het kind de kans om alle functionaliteiten uit te proberen. Na afloop verwachten wij dan feedback en commentaar van het kind en de ouder(s) en hun mening over het spel. Hier trekken we ook ongeveer 30 minuten voor uit. Het volledige onderzoek duurt dus ongeveer één uur.

Dit is geen officiële of klinische studie, maar een manier om een eerste indruk te krijgen van wat de ouders en het kind, waarvoor het spel gemaakt wordt, vinden van het computerspel.

Praktisch
Het testmoment gaat door in centrum ZitStil op donderdag 5 januari 2012 tussen 12u en 16u. Centrum ZitStil zorgt ervoor dat het nodige materiaal, zoals computers e.d., voorhanden is. De ontwerpers van het spel zullen eveneens aanwezig zijn.
Wie graag wil deelnemen, neemt op 3 of 4 januari (telkens in de voormiddag) telefonisch contact op via 03/ 830 30 25. Als er nog plaats is en u kan deelnemen, krijgt u een concreet uur waarop wij u verwachten op 5 januari.

Als het computerspel later op de markt zou komen, ontvangen de deelnemers aan dit onderzoek een gratis exemplaar.

www.lugus-studios.be
www.programmingisart.be