De Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Gent verricht momenteel, onder leiding van prof. dr. Herbert Roeyers, onderzoek naar aandachtsprocessen bij kinderen met en zonder ADHD. Kinderen met ADHD ervaren veelal moeilijkheden om hun gedrag aan te passen in bepaalde situaties en om optimaal te presteren. Met dit onderzoek willen we deze moeilijkheden nader onderzoeken, alsook mogelijke beïnvloedende factoren in kaart brengen. Op die manier kunnen we een beter zicht krijgen op problemen bij kinderen met ADHD, wat tot aanknopingspunten voor behandeling kan leiden.

Om dit onderzoeksproject te laten slagen, zijn we op zoek naar kinderen met ADHD tussen 8 en 12 jaar oud die samen met hun ouders bereid zijn om deel te nemen.

De testafname bij het kind bestaat uit 2 luiken:

  • Eerst zal het kind enkele computertaken uitvoeren, die in totaal ongeveer één uur in beslag nemen. Uit ervaring weten we dat kinderen deze taken plezierig vinden en als weinig belastend ervaren.
  • Vervolgens zal een intelligentietest van het kind worden afgenomen. Deze test bestaat uit 4 subtestjes om het IQ van het kind te bepalen (duur: ongeveer 45 minuten).

Terwijl het kind de verschillende taken maakt, wordt er van (een van) de ouders het DISC-interview (Diagnostic Interview Schedule for Children) afgenomen. Dit is een gestandaardiseerd interview waarbij men verschillende gedragskenmerken van het kind bevraagt (duur: ongeveer 45 minuten).

Het onderzoek vindt plaats op de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent). Ouders kunnen kiezen welk moment het best past (schoolvakanties, weekends of na schooluren).

Als dank voor de inzet en geleverde prestaties voorzien we een beloning van 10 tot 15 euro voor elk deelnemend kind. Daarnaast kunnen ouders na afronding van het  onderzoek een globaal verslag krijgen van de resultaten van het onderzoek, het resultaat van de intelligentietest (die een betrouwbare inschatting van het IQ van het kind weergeeft) en het resultaat van het interview.

Ouders die interesse hebben om deel te nemen aan dit onderzoek of die meer informatie wensen, kunnen vrijblijvend een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen.

Baris Metin (Baris.Metin@Ugent.be, 09/264 86 20)
Roos Gasthuys (Roos.Gasthuys@Ugent.be, 09/264 86 20)
Prof. dr. Herbert Roeyers