De diensten kinder- en jeugdpsychiatrie van de universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven doen mee aan enkele Europese studies rond de werking van ADHD-geneesmiddelen in onderzoek voor de behandeling van ADHD, met name lisdexamfetamine en guanfacine. Voor deze studies zijn deze diensten nog op zoek naar kinderen en jongeren met ADHD die tussen 6 en 17 jaar oud zijn en geen ernstige andere psychiatrische of lichamelijke problemen hebben.

Voor meer informatie over deze studies kunt u contact opnemen met:

  • UCKJA Hoge Beuken (Antwerpen), dr. Marthe Franssen, dr. Jill De Vriese of dr. Hans Hellemans: tel. 03/740 54 60
  • UZ Gent, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, dr. Jan De Meulenaere of dr. Eric Schoentjes: tel. 09/332 48 74
  • UZ Gasthuisberg (Leuven), dr. Lotte Geudens of prof. dr. Marina Danckaerts: tel. 016/34 38 21