Print deze pagina Print deze pagina

Mensen met een handicap
Ongeveer 1 op 8 inwoners in België (ofwel +/- 13%) heeft een lichte tot ernstige handicap. Zij willen actief en betrokken deelnemen aan de maatschappij. En zij leveren, samen met de mensen uit hun directe omgeving, heel wat inspanningen om erbij te horen. Geen gemakkelijke opdracht, zo blijkt: “Wij moeten extra moeite doen om een sociaal netwerk uit te bouwen. En we moeten heel wat drempels (soms letterlijk) overwinnen om deel te nemen aan het sociale leven. Onze financiële situatie laat het vaak niet toe. En daarbovenop moeten we ook nog eens afrekenen met vooroordelen. Laat het duidelijk zijn: we willen ook kunnen rekenen op de inspanningen van de samenleving. Om te komen tot een inclusieve samenleving moeten we een zo breed mogelijk publiek kunnen aanspreken en vooroordelen ontkrachten. Alleen zo kunnen we gelijke kansen krijgen.

affiche_ADHD_web

Sociaal-cultureel werk als bruggenbouwer
Het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen telt verschillende vormingsinstellingen, verenigingen en bewegingen. Ons gemeenschappelijke doel: mensen met een beperking en hun omgeving sterker maken. Hoe? Door:

  • mensen met en zonder beperking samen te brengen
  • op te komen voor de rechten van mensen met een handicap
  • hun participatiemogelijkheden te verhogen
  • vorming te geven aan mensen met een beperking en hun omgeving
  • te werken aan correcte beeldvorming
  • de samenleving te sensibiliseren over handicap

Het sociaal-cultureel werk verbindt. Enerzijds door mensen met een handicap te betrekken. Anderzijds door de maatschappij en de omgeving van mensen met een handicap te informeren en op te roepen om volwaardige kansen te creëren.

Gevolgen van besparingen
Helaas zien verschillende van onze organisaties hun financiering met ongeveer 5% slinken. Alweer. Want ook tijdens de vorige regeerperiode moest de sociaal-culturele sector voor mensen met een handicap ruim 12% inleveren. Wat zijn de gevolgen? We zullen niet meer dezelfde ondersteuning kunnen bieden aan mensen met een handicap. Zo komen zij meer en meer alleen te staan. Maar ook op de vraag van de gewone burger naar correcte informatie en professionele vorming zullen we niet meer op dezelfde manier kunnen ingaan. Iets om bezorgd over te zijn. Net zoals het VN-Comité©voor de Rechten van Personen met een Handicap. Dat maande België« recent nog aan om net méér werk te maken van inclusie van personen met een handicap.

De gevolgen voor centrum ZitStil
Centrum ZitStil is lid van Vijftact, de federatie voor vormingsinstellingen voor mensen met een handicap. Mensen met ADHD hebben immers een chronische aandoening die beperkingen in het dagelijks leven met zich meebrengt. Als lid van Vijftact kan ook in onze middelen gesnoeid worden, zodat onze werking in gevaar kan komen. Daarom ondersteunen we deze petitie. Want ook voor mensen met ADHD kan deze besparing negatieve gevolgen hebben. We willen jouw noden en belangen blijvend in de kijker zetten!

Mogen we op jouw steun rekenen?
Onze boodschap aan de Vlaamse Regering is dus simpel: schroef de geplande besparingen terug. Om dat in het Vlaamse Parlement te mogen vertellen hebben we 15000 handtekeningen nodig. Ben jij het met ons eens? Zet dan nu je handtekening op www.15000.be

Onderteken nu de petitie

Alvast bedankt voor je steun!