In verband met de kwestie over geneesmiddelen voor mensen met ADHD en het risico op een positieve speekseltest heeft het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) contact opgenomen met de producent van de Drugwipe 5, de test die door de Belgische politie gebruikt wordt bij wegcontroles. De fabrikant laat weten dat deze test niet positief zou reageren op methylfenidaat, de stof die verwerkt is in ADHD-medicatie, wanneer deze in de voorgeschreven dosis wordt gebruikt.

Verder benadrukt het BIVV dat de politie niet onmiddellijk overgaat tot de speekseltest, maar dat ze eerst op basis van uiterlijke kenmerken nagaat of er recent druggebruik vermoed wordt. Pas bij een vermoeden van misbruik volgt de speekseltest. Personen die geneesmiddelen op voorschrift nemen en de voorgeschreven dosissen niet overschrijden, scoren vermoedelijk negatief op de uiterlijke kenmerken en zullen dus niet onderworpen worden aan een speekseltest.