Ongeveer een achtste van de wereldbevolking heeft last van een of meerdere geestelijke gezondheidsklachten. De laatste gezondheidsenquête in België in 2004 toont aan dat een op de vier mensen in de loop van hun leven te kampen hebben met de een of andere psychische problematiek.

Geestelijke gezondheidsproblemen maken geen onderscheid in leeftijd, geslacht, rijkdom, intelligentie, overtuiging of status. Daarom organiseren de World Federation for Mental Health (WFMH) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) samen sinds 1992 jaarlijks de Werelddag voor Geestelijke Gezondheid. De bedoeling van deze dag is het brede publiek bewust te maken van wat geestelijke gezondheid is en van de problemen die daarrond kunnen ontstaan.

Ook heel wat organisaties in Vlaanderen doen inspanningen en zetten acties op om de geestelijke gezondheid, en ook de zorg ervoor, onder de publieke aandacht te brengen. Meer informatie over deze acties vind je op www.andersgewoon.be.