Er is een update van deze informatie beschikbaar uit 2016! Je vind deze hier.

Binnen of buiten de Schengenzone?
Voor Schengenlanden is een attest van de arts verplicht dat aantoont dat u dit medicijn voor eigen gebruik op zak hebt. In dit attest moet de arts volgende zaken vermelden: de naam van de patiënt, de voorgeschreven dosis en de duur van de inname. Dit attest wordt best in het Engels geschreven. In het algemeen mag je maximaal voor 90 dagen voorschrijven, maar voor Rilatine geldt een kortere voorschrijfperiode (30 dagen).
Binnen de Schengenzone zijn er toch nog enkele verschillen. In bepaalde Schengenlanden (bijvoorbeeld Frankrijk) wordt er strenger opgetreden en zijn er strengere voorwaarden voor import van verdovende middelen (o.a. Rilatine).

Landen die buiten de Schengenzone liggen, hebben telkens een andere importvergunning. In sommige landen is import van Rilatine en andere geneesmiddelen strikt verboden of gelden specifieke voorwaarden. Hier wordt aangeraden telkens contact op te nemen met de ambassade van deze landen. Zelfs wanneer u slechts een tussenlanding maakt in een bepaald land, kunt u dit best navragen. Adressen van deze ambassades of consulaten vindt u op www.diplomatie.belgium.be.  Onder de rubriek ‘Diensten’ vindt u  de ambassades en consulaten terug.

Indien u contact opneemt met de ambassade, kunt u de volgende vragen stellen:
–    Of u een medicijn met methylfenidaat/atomoxetine mag meenemen
–   Voor hoeveel dagen u uw medicatie mag meenemen
–    Welke documenten hiervoor vereist zijn

Nog dit:

  • Deze regelgeving kan op elk moment wijzigen. Wij raden u dan ook aan om bij twijfel contact op te nemen met de ambassades of consulaten van uw reisbestemming.
  • Om het u gemakkelijk te maken, heeft centrum ZitStil een formulier gemaakt wanneer u ADHD-medicatie meeneemt naar het buitenland. Druk het pdf-document voor medicatie naar het buitenland af en laat het invullen door uw huisarts.

Centrum Zitstil wenst u alvast een fijne vakantie!

* de huidige (2010) Schengenlanden zijn: België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Italië, Portugal, Spanje, Griekenland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Ijsland, Noorwegen, Zweden, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slovakije en Zwitserland.