Kinderen met ADHD vertonen in de eerste plaats concentratiemoeilijkheden, impulsief en hyperactief gedrag. Daarnaast beïnvloeden nog andere problemen hun dagelijks functioneren. Kinderen met ADHD vinden het bijvoorbeeld moeilijk om te plannen, te organiseren, vriendjes te maken, zijn sneller gefrustreerd en hebben een sterkere voorkeur voor onmiddellijke in plaats van uitgestelde beloningen. Met Serious Gaming bij jonge kinderen kan preventief opgetreden worden doordat ze met deze bijkomende problemen leren omgaan.

Janssen Pharmaceutica wil in samenwerking met centrum ZitStil het ontwikkelde Serious Game uittesten bij een groep van ongeveer 200 kinderen in België en Nederland om gedragsverandering aan te tonen op vlak van tijdsbeheer, plannen en organiseren en sociaal gedrag. Daarnaast willen de initiatiefnemers onderzoeken of datgene wat werd aangeleerd in het Serious Game wordt toegepast in reële situaties.
Indien het effect ervan wordt aangetoond, dan zal Janssen Pharmaceutica personen met ADHD een nieuwe aantrekkelijke therapievorm aanbieden die laagdrempelig en eenvoudig te integreren is in het dagelijkse leven. De therapievorm kan een oplossing bieden voor de toenemende vraag en de lange wachtrijen in de zorg voor ADHD.

Flanders’ Care
De Vlaamse Regering heeft in Brussel na een tweede en derde call negen nieuwe goedgekeurde Flanders’ Care demonstratieprojecten voorgesteld. Dit gebeurde in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters, viceminister-president Ingrid Lieten, coördinerend minister van Welzijn Jo Vandeurzen en (via video) minister van Werk Philippe Muyters. De Vlaamse regering heeft 1,5 miljoen euro uitgetrokken om deze geselecteerde projecten de komende 2 jaren de kans te bieden om de meerwaarde van hun product of dienst aan te tonen door real life testing in de thuisomgeving van zijn gebruiker.
Met deze demonstratieprojecten wil de Vlaamse regering innovatieve oplossingen voor reële zorgnoden sneller bij de gebruiker brengen en dit door zorgactoren, ondernemingen en kennisinstellingen samen te brengen in één project. De verbetering van de zorg opent internationale mogelijkheden. Flanders’ Care, dat is Vlaanderen in Actie bij uitstek. Na de eerste call in oktober 2011 bewijzen deze tweede en derde call dat Flanders’ Care stevig op de rails staat en er zo volop werk wordt gemaakt van innoveren en ondernemen in de zorg.

De goedgekeurde demonstratieprojecten dienen een gevalideerde ‘evidence/experience based care’ methodiek te volgen, waarin de effectmeting bij de toekomstige gebruiker/zorgvrager centraal staat. Verder moet aangetoond worden op welke wijze de uitrol zal gebeuren en dit zowel op het vlak van maatschappelijke als economische valorisatie, en zowel regionaal als internationaal. De Vlaamse overheid wil zeer duidelijk inzetten op meerwaarde creatie en voorziet voor de geselecteerde projecten begeleiding door experten op het vlak van gevalideerd onderzoek, gebruikers oriëntatie en business ontwikkeling.

  • Bekijk de reportage:

 

 

flanderscare-logo1
via
vo