Op 6 december vonden 175 professionelen en 64 ouders de weg naar congrescentrum Ter Elst voor het 9e symposium ADHD. Dit keer sloegen Centrum Zitstil en Sig de handen in elkaar rond het thema ‘Van dialoog naar trialoog’.  De gelijkwaardige samenwerking tussen kind/jongere, hun ouders (context), hulpverleners en leerkrachten wordt vandaag terecht gezien als een essentiële voorwaarde voor een succesvolle ondersteuning van kinderen met ADHD en hun omgeving. In praktijk verloopt de samenwerking helaas (nog) niet altijd op wieltjes.

Professor Marina Danckaerts opende de debatten met een update over de wetenschappelijke inzichten betreffende ADHD. Na deze verhelderende opwarmer zoomden we in op de beïnvloedingsprocessen en de gevolgen van ADHD binnen de gezinsstructuur en de positieve effecten van de trialoog. Na een smakelijke lunchpauze gaf Dokter Hellemans de deelnemers een kritische inkijk in zijn ervaringen gedurende zijn carrière. Daarna zette Ellen Van den Broeck van Centrum Zitstil enkele good practices uit het onderwijs in de kijker en deelde Jannes Baert zijn expertise betreffende de relatiematrix, een model om de kind-ouder relatie in beeld te brengen en te verbeteren. Alvorens Dokter Hellemans de dag samenvatte, kregen we nog een beklijvend relaas van een papa van een kind met ADHD.

Raf Walschaerts creëerde als afsluiting de perfecte soundtrack met zijn intieme performance van het toepasselijke Ruimtevaarder.

Wij hopen dat het symposium ervoor kan zorgen dat de trialoog ook meer en meer in de praktijk wordt toegepast en we zo een stapje dichter komen bij een geïntegreerde behandeling van ADHD. Een uitgebreid verslag van het symposium kan je terugvinden in ons volgende Zitstil Magazine nummer 157 dat verschijnt in maart 2020.

Ria handtekening