Om verschillende redenen kan het gebeuren dat je als jongere stopt met de behandeling voor ADHD. Je wil geen medicatie meer nemen of je wil alleen maar ‘gewoon’ zijn en therapie volgen hoort daar niet bij. Praten met je ouders is op die leeftijd ook niet gemakkelijk. Omdat deze beslissing niet altijd weloverwogen wordt genomen, kan het op latere leeftijd gebeuren dat medicatie of andere hulp opnieuw nodig blijkt.

Wanneer je op volwassen leeftijd de draad opnieuw wil oppikken van je behandeling voor ADHD, is het noodzakelijk dat je naar een psychiater gaat om je symptomen opnieuw in te schatten. Niet bij iedereen blijft ADHD aanwezig en misschien moeten ook andere problemen in rekening worden genomen. Daarom is een herevaluatie noodzakelijk. Een neerslag van de diagnose die vroeger werd gesteld, maakt het onderzoek een stuk eenvoudiger.

Wanneer je de diagnose uit het verleden niet aan je ouders kan of wil vragen, kan je ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst die je in het verleden heeft onderzocht. Je vermeldt dat je nu volwassen bent en dat je zelf die informatie wenst te ontvangen, los van je ouders. Het zou wel goed zijn als je je ouders zelf in vertrouwen kan nemen en de nodige informatie van hen kan bekomen. Zelfs al is dat een gevoelig onderwerp – niemand geeft graag toe dat het toch niet goed gaat – dan nog willen veel ouders graag helpen en geven wat ze hebben. Ook in die situatie kan je nog steeds zelf je verdere behandeling uitstippelen en kan je kiezen wat je wel of niet zal doen.