De vraag of medicatie noodzakelijk is, moet zorgvuldig afgewogen worden. Uit onderzoek is gebleken dat stimulerende medicijnen, beter dan welke andere middelen, helpen om ADHD-symptomen tijdelijk te verminderen: je kan je beter concentreren en het vermindert de hyperactiviteit en impulsiviteit. Ook niet-stimulerende middelen zijn beschikbaar en hebben een tijdelijke milderende invloed op de ADHD-symptomen.

Zoals voor alle medicatie moet je er voorzichtig mee omspringen en je strikt houden aan de richtlijnen van de behandelende arts. Medicatie geneest ADHD echter niet en is dus nooit een doel op zich, maar een onderdeel van een ruimer behandelingsplan. Kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD hebben naast medicatie nood aan een positieve, gestructureerde en consequente omgeving, en aan het oefenen van verstoorde vaardigheden.