Jaarlijks organiseert centrum ZitStil een event. Het ene jaar een ADHD-dag voor ouders van kinderen en jongeren met ADHD en voor volwassenen met ADHD en hun partners. Het andere jaar nodigen we alle professionelen uit voor het symposium.

Het eerste volgende events is de ADHD-dag 2015. De details komen rond 21 september online.