Print deze pagina Print deze pagina

Plaats: Centrum ZitStil, Kruishofstraat 341, Wilrijk
(Bereikbaarheid van deze locatie)
Prijs: €140 (broodjeslunch is inbegrepen in de prijs)
Datum: 14/12/2023 Aanvang: 9u15 (tot 16u00)
Spreker: Marjo Helsen  
Klik hier om in te schrijven

Omgaan met het gedrag van kinderen met ADHD kan een hele uitdaging zijn. We staan stil bij wat moeilijk gedrag kan zijn. We kaderen dit vanuit de problematiek ADHD. We bieden handvatten aan in het omgaan met moeilijk gedrag bij deze kinderen, vanuit een gedragstherapeutisch kader. Ook zoomen we in op wat ADHD is, wat de risicofactoren zijn om ADHD te ontwikkelen, diagnose en behandeling.

Het ondersteunen van de omgeving van kinderen met ADHD is ook een thema op deze workshop. We gaan in op jullie ervaringen en wat kan helpen in het ondersteunen van ouders en leerkrachten in het omgaan met een kind met ADHD. Deelnemers leren zo doorheen de dag anders te kijken naar moeilijk gedrag bij kinderen met ADHD, hoe ze kunnen anticiperen op moeilijke situaties en hoe ze kunnen reageren op moeilijk gedrag.

Tijdens deze opleiding trachten we algemene theorie over ADHD en de aanpak ervan mee te geven, alsook in te gaan op concrete situaties, vragen, succesverhalen en moeilijkheden aangebracht door de groep. De dag is interactief opgebouwd met theorie, concreet filmmateriaal en enkele oefeningen.

Doelgroep:
De workshop is gericht naar professionelen (leerkrachten, ondersteuners van de ondersteuningsteams, logopedisten, kinesisten, orthopedagogen, etc) die werken met kinderen met ADHD van lagere schoolleeftijd.

 

Aansluitende lectuur
Deze boeken helpen je mogelijk om het optimale resultaat uit de workshop te halen. Je kan deze bestellen in onze webshop:

Driftbuien en woedeaanvallen

Praten met kinderen op school