Print deze pagina Print deze pagina


Plaats: centrum ZitStil, Kruishofstraat 341, Wilrijk
(Bereikbaarheid van deze locatie)
Prijs: €200,00 per deelnemer
Datum: maandag 14/09 – 28/09 – 12/10 – 26/10 – 9/11 – 23/11 – 7/12/20 en 8/02/21 Aanvang: 19.30u (tot 22.00u)
Trainer: Anke Van Oevelen
Klik hier om in te schrijven

De puberteit is een bewogen ontwikkelingsfase die bij jongeren en hun ouders veel in gang zet. Beiden worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met de groeiende autonomiebehoefte van de jongere. Het zoeken naar een goed evenwicht tussen vasthouden en loslaten is voor ouders een moeilijke oefening. Voor ouders van jongeren met ADHD zijn er extra hindernissen te nemen. Hun kind slaagt er vaak niet zo vlot in om bepaalde taken zelfstandig op te nemen en/of uit te voeren. De toenemende druk van school en buitenwereld maakt ouders vaak onzeker over hun aanpak.

In deze training gaan we samen op zoek naar een positieve aanpak die aansluit bij de eigen ervaringen van ouders en de mogelijkheden én beperkingen van hun kind. Er worden tijdens de training handvatten van aanpak aangeboden. Tegelijk wordt via ervaringsuitwisseling en concrete oefeningen aan de slag gegaan met ieders situatie. Thema’s die aan bod komen zijn:

– ADHD en puberteit

– zorgmanagement

– werken aan een positieve werkrelatie met je kind

– samen met de jongere tot oplossingen komen door te praten en te onderhandelen

– observeren

– versterken van situaties waarin de jongere het moeilijk heeft

– hoe reageren op gedrag?

 

 

Aansluitende lectuur
Deze boeken helpen je mogelijk om het optimale resultaat uit de training te halen. Je kan deze bestellen in onze webshop:

ADHD? Laat je niets wijsmaken!