Print deze pagina Print deze pagina

Plaats: Centrum ZitStil, Kruishofstraat 341, 2610 Wilrijk Prijs: €140,00
Datum: 02/02/2023 Aanvang: 9u00 (tot 16u00)
Spreker: Marjo Helsen
Klik hier om in te schrijven

Voor een kind met ADHD is het niet altijd gemakkelijk om zijn of haar emoties altijd onder controle te houden. Ze uiten hun emoties vaak heel hevig en kunnen om een kleinigheid extreem boos worden. Ze zijn dan net als een die vulkaan uitbarst, met alle gevolgen van dien. Ook sterke en snelle stemmingswisselingen kunnen jou als hulpverlener, leerkracht, logopedist, … volledig overvallen en maken van omgaan met driftbuien en woedeaanvallen van kinderen met ADHD een hele uitdaging.

Wat kunnen jullie verwachten?
We bespreken je ervaringen met boosheid en woedeaanvallen en kaderen dit binnen de problematiek van ADHD. Daarnaast reiken we je de tools aan om correct om te gaan met driftbuien en woedeaanvallen. We geven tips die voorkomen dat de situatie uit de hand loopt en onthullen de triggers van woedeaanvallen bij ADHD. Tot slot bespreken we hoe je kan ingrijpen als het kind met ADHD toch de controle verliest.
Tijdens de workshop gaan we zoveel mogelijk in op persoonlijke situaties, vragen, succesverhalen en moeilijkheden, zodat jij met concrete handvaten kan terugkeren naar je werkplek.

Voor wie?
Professionele hulpverleners die werken/in contact komen met kinderen met ADHD (bv: leerkrachten, ondersteuners, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen,…)

Over wie?
Lagere schoolkinderen met ADHD (6 tot 12 jaar)