Print deze pagina Print deze pagina


Plaats: Centrum ZitStil, Kruishofstraat 341, 2610 Wilrijk  Prijs: € 120,00 (€ 96,00 voor leden/abonnees)
Data: 06/11 – 13/11 en 20/11/2023 Uren: van 20u tot 22u
Trainer: Anky De Frangh
Ik neem deel
Ik neem deel als lid/abonnee

Emotionele competentie is het vermogen om op een juiste manier met emoties om te gaan, zowel met je eigen emoties als met die van anderen. Dit vermogen bestaat uit een heel aantal deelvaardigheden zoals emoties herkennen, benoemen en reguleren. Kinderen die emotioneel competenter zijn, voelen zich beter in hun vel, kunnen beter omgaan met anderen en doen het ook beter op school!

Emotionele competentie is niet iets wat aangeboren is. Het zijn vaardigheden die je kind moet leren. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat jij je kind hierbij kan helpen. Wij willen jou de tools in handen geven om de emotionele competentie van je kind zoveel mogelijk te stimuleren en te ondersteunen. Uit onderzoek blijkt dat de emotiecoachende opvoedingsstijl de beste manier is om kinderen te leren hoe ze op een correcte manier kunnen omgaan met hun emoties. Emotiecoaching maakt de vertaling van zichtbaar gedrag naar onderliggende emoties. De focus ligt op het versterken en verdiepen van de band tussen jou en je kind.

Deze training richt zich naar ouders van kinderen van 2 tot 10 jaar.