“Met ZitStil 2.0 vullen we de nood voor nieuwe trainingen en infoavonden in
en zullen we onze expertise op nieuwe manieren aanbieden”

ZitStil 2.0

308.000 Vlamingen met ADHD hebben onze steun nodig! Al 35 jaar zet centrum ZitStil zich in voor personen met ADHD in Vlaanderen. In die tijd zijn we uitgegroeid van een ouderverenging tot een organisatie die over heel Vlaanderen actief is: we organiseren activiteiten in 11 regio’s, helpen personen met ADHD en hun omgeving via trainingen en psycho-educaties, informeren duizenden mensen via ons magazine, website en sociale media en verdedigen hun belangen bij onze beleidsvoerders.

De laatste jaren horen we steeds meer verhalen van (jong)volwassenen met ADHD die het moeilijk hebben om op eigen benen te staan, hun plaats te vinden op de arbeidsmarkt of problemen hebben in een samenleving die steeds drukker wordt. We bundelen deze verhalen op onze website om aan te tonen dat ADHD ook in de volwassenheid voor moeilijkheden zorgt. U kan deze verhalen hier lezen.

Om deze mensen te helpen, is het nodig om ons aanbod voor volwassenen uit te breiden. Daarom lanceren we het project ZitStil 2.0. Met dit project zullen we de nood voor nieuwe trainingen en infoavonden invullen en zullen ook onze expertise op nieuwe manieren aanbieden. Zo kunnen digitale media ook ingezet worden om personen te bereiken voor wie het moeilijk is om naar ons centrum toe te komen, vanwege de afstand of tijdsgebrek.

Maar om ZitStil 2.0 te realiseren, hebben we uw steun nodig. Elke gift die u nu aan centrum ZitStil schenkt, wordt rechtstreeks ingezet om dit te bereiken. Alle bijdragen zijn welkom op rekeningnummer BE31 0011 1503 0255, vermeld zeker ‘gift’ als mededeling.

U kan er ook voor kiezen de gift online uit te voeren zodat u kan betalen met Bancontact of kredietkaart. Vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dit attest wordt steeds verstuurd in het voorjaar van het jaar volgend op uw gift.

We houden iedereen die het project ZitStil 2.0 ondersteunt, op de hoogte. Dat gebeurt zowel via ons driemaandelijks ZitStil-magazine, als via website en sociale media als via een nieuwsbrief exclusief voor donateurs.

Bedankt om dit project te steunen. Samen zorgen voor een sterk aanbod voor volwassenen met ADHD zodat zij ondersteuning krijgen waar en wanneer nodig.

 

Vertel over ons: