Workshops opvoedingsondersteuning

­

In een workshop opvoedingsondersteuning gaan ouders samen met ons in op een relevant opvoedkundig thema. De regiocoach van centrum ZitStil begeleidt het gesprek tussen de deelnemers. Ouders hebben de kans om ervaringen rond het thema te delen.

Huiswerk?! Hoe je kind met ADHD hierin begeleiden
Huiswerk maken is er voor kinderen en studenten met ADHD vaak te veel aan. Velen lopen op school al de hele dag op de toppen van hun tenen of moeten te lang stilzitten. En dan moeten ze thuis nog meer van hetzelfde doen, terwijl ze zich net lekker willen gaan uitleven. Niet simpel voor een kind of jongere met ADHD én voor de ouders die dit proces mee willen begeleiden. Telkens proberen in te schatten wat jouw kind nu nodig heeft van jou als ouder is een hele klus! Daarom gaan we tijdens deze workshop samen onderzoeken welke tips en inzichten jou als ouder kunnen ondersteunen om je kind zo goed mogelijk te begeleiden bij het studeren en maken van huiswerk.

Genoeg! Minder ruzie in ons ADHD-gezin
In gezinnen met ADHD lopen de spanningen vaak op. Ook tussen ouders en kinderen zijn er vaak ruzies die soms heftig kunnen zijn. Hoe kan je als ouder dit soort ruzies vermijden? En als er dan toch een conflict is, hoe kan je voorkomen dat het escaleert en dat de ruzie steeds erger wordt? Hoe kan je een ruzie stoppen? In deze workshop richten we ons vooral op ruzies thuis. We bieden jullie inzicht in het ontstaan van conflicten en hoe je hier op een constructieve manier mee kan om gaan.