Workshops opvoedingsondersteuning

In een workshop opvoedingsondersteuning gaan ouders samen met ons in op een relevant opvoedkundig thema. De regiocoach van centrum ZitStil begeleidt het gesprek tussen de deelnemers. Ouders hebben de kans om ervaringen rond het thema te delen.

Workshop voor ouders: Hoe zelfstandig worden met ADHD? Met vallen en opstaan
Het uiteindelijke doel van iedere opvoeding is je kind begeleiden naar een zelfstandig bestaan. Kinderen en jongeren met ADHD doen over dat zelfstandig worden doorgaans iets langer. Dat maakt ouders onzeker. Reacties van omgeving en van school zoals ‘dat moeten ze toch al zelf kunnen!’ brengt het zelfvertrouwen van ouders helemaal aan het wankelen. Hoelang moet je je kind blijven helpen? Vanaf welk moment kan je ze eens loslaten, in de hoop dat ze daar iets van leren. Je kan als mama of papa toch niet voor altijd aan de zijlijn blijven staan als je ziet dat het echt nog niet lukt? In deze workshop leer je wat je van je kind met ADHD mag verwachten in de weg naar zelfstandigheid.