Workshops opvoedingsondersteuning

­

In een workshop opvoedingsondersteuning gaan ouders samen met ons in op een relevant opvoedkundig thema. De regiocoach van centrum ZitStil begeleidt het gesprek tussen de deelnemers. Ouders hebben de kans om ervaringen rond het thema te delen.

Belonen en straffen van kinderen met ADHD
Het opvoeden van een kind met ADHD is voor ouders vaak een veeleisende taak. Kinderen met ADHD houden zich vaak moeilijker aan de regels, vergeten huishoudelijke taken te doen, weten niet of ze huiswerk hebben of verstoren de rust en vrede tijdens het eten. Ouders geven aan dat bepaalde opvoedingstechnieken zoals straffen en belonen niet lijken te werken bij hun kind met ADHD. In deze workshop kunnen ouders ervaringen uitwisselen over de opvoeding van kinderen met ADHD. We bekijken samen specifieke knelpunten en aandachtspunten bij het straffen en belonen en staan stil bij een goed evenwicht tussen beiden.