Workshops opvoedingsondersteuning

­

In een workshop opvoedingsondersteuning gaan ouders samen met ons in op een relevant opvoedkundig thema. De regiocoach van centrum ZitStil begeleidt het gesprek tussen de deelnemers. Ouders hebben de kans om ervaringen rond het thema te delen.

ADHD? Breng structuur in de chaos
Mensen met ADHD creëren makkelijk chaos om zich heen. En ook in zichzelf, ze hebben vaak een chaotische denkstijl.
Hoe help je je kind, je jongere om wat structuur te brengen in die chaos?
Wat kun je voor jezelf als ouder doen, zodat je niet wordt meegesleurd in rommel, vastlopende agenda’s en overal te laat komen?Niet altijd een eenvoudige opdracht! Samen kijken we wat we eraan kunnen doen.