Centrum ZitStil organiseert de opleiding Train de Trainer voor wie aan de slag wil met een oudertraining*. Tijdens een tweedaagse opleiding staan we stil bij de uitgangspunten en basisprincipes van ouderbegeleiding bij ADHD en hoe we deze kunnen toepassen in de training zelf. We gaan na hoe we als trainer model kunnen staan voor hetgeen we bij de ouders met de training willen bereiken en welke de belangrijkste valkuilen daarbij zijn.

Deze activiteit staat op dit moment niet gepland. Binnenkort komt het programma voor het najaar van 2017 online.